Klub Europejski EUROGIM

Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ignacego Łukasiewicza w Jaśle
38-200 Jasło, ul. Szkolna 38, tel. 134468558, sp12@zsm3jaslo.pl
ŚRODA 17 lipca 2024 r. (wschód Słońca: 04:45, zachód: 20:34)

KALENDARUIM

2000/12001/22002/32003/42004/5
2005/62006/72007/82008/92009/10
2010/112011/122012/132013/142014/15
2015/16    

2013/14

EUROPEJSKI DZIEŃ JĘZYKÓW OBCYCH

W dniu 26 września odbył się happening szkolny w ramach Europejskiego Dnia Języków Obcych. Sale szkolne miały przydzielone odpowiednio języki: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański i włoski, co ułatwiło uczniom i nauczycielom witanie się i żegnanie, a także można używanie zwrotów grzecznościowych. Dzień zaczęła audycja radiowa przygotowana przez radio szkolne. Na głównym korytarzu zaś uczniowie mogli znaleźć łamańce językowe po niemiecku i angielsku, najdłuższe słowa świata czy też ciekawostki językowe. Ale najważniejszy był konkurs, którego wyniki poznamy w najbliższym czasie. Uczniowie musieli rozszyfrować z jakiego języka pochodzą słowa zawarte w 20 pytaniach.

WYBORY 2013 W RAMACH PROGRAMU CEO "SAMORZĄDY MAJĄ GŁOS"

Wybory w naszej szkole odbyły się już 23 września. Dlaczego? Ponieważ od początku września potrzeba nam naszych reprezentantów, dlatego też musieliśmy szybko zabrać się do pracy nad wyborami.

Pierwszym krokiem było oczywiście poszukanie kandydatów na dwa stanowiska - przewodniczącego SU i rzecznika praw ucznia. Tegoroczni kandydaci to uczennice klas III i II. Dziewczyny miały na początek zebrać wymaganą ilość podpisów uczniów i nauczycieli, aby rozpocząć kampanię wyborczą, bo tego wymaga nasza ordynacja wyborcza. Nie trwało to długo i kandydatki ruszyły z zachęcaniem swoich kolegów do głosowania na nie. Pojawiły się plakaty wyborcze i audycja radiowa na żywo, gdzie przedstawiono programy wyborcze.

Ordynacja wyborcza naszej szkoły reguluje również pracę komisji wyborczej. Członkinie SU przez radiowęzeł wylosowały w ostatni dzień kampanii wyborczej skład komisji, zaś pozostali uczniowie mogli zapoznać się z zasadami wyborów. Później jak wiadomo nastała cisza wyborcza, aż do poniedziałku.

23 września młodzież szkoły oddała swoje głosy na kandydatki, komisja podliczyła (zachowując zobowiązanie milczenia) i ogłoszono wyniki.

Frekwencja wyborcza w tym roku wyniosła 85.9%. Informacja znalazła się na stronie szkoły i samorządu, a także zostanie wywieszona stronie Klubu Europejskiego EUROGIM i stronie FB samorządu, która ma powstać. Nasza relacja znajduje się już na stronie CEO (http://wybory.ceo.nq.pl).

Teraz już możemy ruszyć pełną parą do działania, a przed nami sporo wyzwań, które zawarto w opracowanym planie pracy SU.

MŁODZI AKTYWNI?
– MŁODZIEŻOWA DEBATA ZORGANIZOWANA PRZEZ UCZNIÓW GIMNAZJUM NR 2 W JAŚLE

Pod znakiem poszukiwania odpowiedzi na to pytanie i jemu podobne przebiegała debata zorganizowana przez uczniów Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ignacego Łukasiewicza w Jaśle. Dzięki życzliwości miejskich władz samorządowych odbyła się ona we wtorek 25 marca br. w sali posiedzeń Urzędu Miasta. Prowadziły ją uczennice: Katarzyna Kosiek i Ewelina Gajewska.

W obradach uczestniczyli: Podkarpacki Wicekurator Oświaty p. Antoni Wydro, Burmistrz Jasła Andrzej Czernecki, Zastępca Burmistrza Jasła p. Leszek Znamirowski, Sekretarz Miasta p. Paweł Rzońca, Rzecznik UM p. Agata Koba, Podinspektor UM p. Mateusz Smyka, Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Jaśle p. Grażyna Leńczuk, Konsultant Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Krośnie p. Urszula Kujawa, Dyrektor Zespołu Szkół Miejskich Nr 3 w Jaśle p. Aleksandra Zajdel - Kijowska, młodzi działacze Projektu „Spontan”: Tomasz Racławski, Dominika Żółtek i Martyna Strojek, nauczyciele i uczniowie jasielskich szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjalnych.

Debata rozpoczęta od prezentacji krótkiej sondy ulicznej przeprowadzonej wśród młodych jaślan, która pokazała, jak młodzież niepewnie porusza się w zakresie problematyki oraz działalności społecznej i politycznej na płaszczyźnie naszego kraju, regionu i miasta. Następnie zostały zaprezentowane dane statystyczne o frekwencji wyborczej osób w przedziale wiekowym od 18 do 35 lat. Niestety, nie są one budujące i budzące optymizm. Dlatego taka debata była bardzo potrzebna. W jej trakcie zostały zadane istotne pytania, które w pierwszej kolejności skierowano właśnie do młodzieży: Dlaczego nie chce ona działać, uczęszczać na wybory i współdecydować o sobie oraz o swoim środowisku lokalnym? Padło na nie szereg odpowiedzi zarówno z ust młodzieży, jak i dorosłych. Wraz z władzami miasta i zaproszonymi gośćmi po bardzo owocnej dyskusji podczas której wysunięto i omówiono wiele pomysłów, udało się wypracować wstępny plan działania. Celem jego będzie zaktywizowanie młodzieży jasielskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, w niedalekiej przyszłości pełnoprawnych obywateli małej i wielkiej ojczyzny.

Zdaniem uczestników debaty takie spotkania młodych i starszych obywateli naszego miasta powinny odbywać się częściej. To nie tylko wspaniała forma edukacji pozaszkolnej i pozaformalnej dla młodzieży, ale również podstawa do tworzenia wspólnego frontu działania z udziałem każdego chcącego coś sensownego zaproponować mieszkańca Jasła. Młodzi jaślanie mają bardzo twórcze i świeże spojrzenie na wiele istotnych kwestii funkcjonowania swojego miasta. Chcą również ponosić pewną odpowiedzialność za jego teraźniejszość, by móc ją w pełni mądrze i dla dobra wspólnego przejąć w przyszłości. Co ważne, przedstawicieli władz samorządowych i oświatowych także widzą potrzebę takiej współpracy. To może napawać optymizmem.

Organizatorzy debaty z jasielskiego Gimnazjum Nr 2 zapraszają do współpracy w tym dziele nie tylko środowiska szkolne i młodzieżowe obecne na tym spotkaniu. Propozycję stworzenia wspólnej platformy w postaci Młodzieżowej Rady Miasta Jasła kierują do wszystkich młodych obywateli Jasła. Także i tych, którzy z różnych powodów wybrali edukację poza naszym miastem, ale poczuwają się, że są jaślanami. Gimnazjaliści z jasielskiej „dwójki” wraz ze swoimi opiekunami zachęcają do śledzenia informacji na ten temat, ponieważ potrzeba dużego zaangażowania, by przy wsparciu miejskich władz samorządowych zrealizować projekt czegoś istotnego dla wszystkich młodych mieszkańców. Duża część młodzieży wie, że warto jest angażować się w wiele wartościowych i pożytecznych działań. Często jednak mają problem z tym jak te swoje pomysły wcielić w życie. Dlatego każdy, kto nie chce tylko narzekać lub krytykować innych, sam musi się odważyć być aktywnym i starać się uaktywniać swoich rówieśników. Jeśli ma ochotę zacząć coś robić, a nie wie jak się za to zabrać może skorzystać na początek z propozycji zawartych na stronie Centrum Edukacji Obywatelskiej. Tam można znaleźć wiele programów, projektów oraz wskazówek jak coś konkretnego zrobić.

Szerszą relację z samej debaty można znaleźć na stronie Gimnazjum Nr 2 z O. I. – www.gim2jaslo.edu.pl oraz na stronie Klubu Europejskiego EUROGIM na Facebooku.

Gimnazjum Nr 2 z O. I. w Jaśle

LEKCJA WYCHOWANIA OBYWATELSKIEGO W GIMNAZJUM NR 2

W dniu 31 marca w auli Zespołu Szkół Miejskich Nr 3 w Jaśle odbyła się druga debata poświęcona aktywności młodzieży. Wcześniejsza miała miejsce w sali obrad Urzędu Miasta w Jaśle i wzięli w niej udział samorządowcy miejscy na czele z Burmistrzem Miasta Andrzejem Czerneckim, przedstawiciele UM oraz działacze oświatowi, w tym Podkarpacki Wicekurator Oświaty Antoni Wydro. Ta druga debata przebiegała pod hasłem: „Nie tylko wybory - Jak młodzież może wpłynąć na rzeczywistość i aktywnie uczestniczyć w demokracji?”.

Gośćmi uczniów i ich nauczycieli byli: Bogdan Rzońca - Poseł na Sejm RP, Jan Urban - Członek Zarządu Powiatu Jasielskiego i Radny Rady Powiatu, Zbigniew Dranka - Radny Rady Powiatu Jasielskiego i Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, Piotr Zoła - Naczelnik Wydziału Edukacji w Starostwie Powiatowym w Jaśle oraz Aleksandra Zajdel-Kijowska - Dyrektor Zespołu Szkół Miejskich Nr 3 w Jaśle. W spotkaniu uczestniczyli również opiekunowie samorządów uczniowskich, uczniowie kilku szkół jasielskich oraz harcerze 139. Drużyny Harcerskiej „Lisy”.

Po powitaniu zebranych i przedstawieniu celu spotkania jego moderatorki: Angelika Mlicka i Dominika Gustek - uczennice Gimnazjum Nr 2 przedstawiły wyniki ankiety jaką przeprowadziły wśród mieszkańców naszego miasta. Okazało się, że tylko 54 % spośród nich uczestniczyło w ostatnich wyborach, a do najbliższych eurowyborów wybiera się ich jeszcze mniej. Omówiły również dane statystyczne dotyczące udziału Polaków w wyborach na przestrzeni kilkunastu lat. Zauważyły, że od czasu, kiedy jako obywatele możemy swobodnie wybierać swoich przedstawicieli do różnych struktur władz, frekwencja systematycznie się obniża. Wyjątkiem były ostatnie wybory parlamentarne i prezydenckie. Jak stwierdziły młode prowadzące, niepokojące jest to, że mimo iż Polacy wcześniej opowiedzieli się za przystąpieniem do Unii Europejskiej, to większość naszych rodaków nie przejawia zainteresowania wyborami do Parlamentu Europejskiego.

Kolejnym elementem debaty był panel ekspertów w ramach którego zaproszeni goście odpowiadali na dwa pytania: Dlaczego coraz mniej osób (w tym młodych ludzi) uczestniczy w wyborach oraz w życiu państwa i społeczności lokalnej? Czy i jak możemy wpłynąć na władzę państwową lub lokalną? Zdaniem Posła Bogdana Rzońcy zbliżające się wybory do Parlamentu Europejskiego są bardzo ważne, tym bardziej, że polskie prawo musi być coraz bardziej dopasowane do standardów i prawa europejskiego. Dlatego nie należy ich lekceważyć, warto w nich wziąć udział oraz wybrać ludzi kompetentnych i potrafiących w pewnych sytuacjach na tym unijnym forum bronić naszych interesów narodowych. Poseł zaapelował do młodych ludzi żeby dostrzegali sens działania, widzieli potrzebę dyskusji, współpracy, ścierania się różnych stanowisk, a nawet rozliczania przez siebie wybranych przedstawicieli: samorządowców i parlamentarzystów.

Radny Powiatowy Zbigniew Dranka zwrócił uwagę na wagę edukacji obywatelskiej i wychowania dla samorządności, które to powinno zaszczepiać się już u dzieci. Podkreślił jak istotną rolę odgrywa w tym zakresie harcerstwo i rady młodzieżowe, jako przykład podał Młodzieżową Radą Powiatu Jasielskiego. Zaapelował, by budować mosty między pokoleniami i zwrócił się do zebranej młodzieży z prośbą o zaktywizowanie - „żeby wam się chciało chcieć”. W kwestii wyborów określił swoje stanowisko krótko - „jeśli nie głosujemy, to też głosujemy…”. Członek Zarządu Powiatu Jan Urban dodał, że obywatel musi mieć świadomość, że każdy ma naprawdę istotny wpływ na otaczającą nas rzeczywistość. Jego zdaniem każdy powinien uwierzyć, że warto być aktywnym, że można spróbować zrobić coś pozytywnego na szczeblach samorządów czy nawet w parlamencie. Istotną rolę w kształtowaniu aktywności i odpowiedzialności odgrywa szkoła. Ważne jest żeby trafić na dobrego, aktywnego i kreatywnego nauczyciela, który młodego człowieka wyposaży nie tylko w odpowiednią wiedzę, ale także zachęci do rozwijania aktywności i działalności na rzecz środowiska lokalnego. Nie jest sztuką - powiedział - tylko wszystko krytykować na forach internetowych, sztuką jest coś samemu zrobić i coś osiągnąć, w tym szczególnie na płaszczyźnie lokalnego środowiska. Przecież w ramach demokracji grupa młodych ludzi może stworzyć komitet wyborczy i wysunąć własnych kandydatów do rad gminy, miasta czy powiatu.

Dyrektor Aleksandra Zajdel-Kijowska zauważyła, że dla większości młodych ludzi w tej chwili ważniejszą kwestią niż rozwój aktywności obywatelskiej jest znalezienie pracy i częste ich przemieszczanie się w związku z tym po kraju i za granicę. Gdyby mogli osiągnąć tu na miejscu stabilizację, z pewnością spora część spośród nich udzielałaby się obywatelsko. Naczelnik Piotr Zoła skoncentrował się z kolei na zagadnieniu: co przemawia za tym, że młodzi ludzie nie chcą uczestniczyć w życiu publicznym, a w szczególności w wyborach. Z takim też pytaniem zwrócił się do jednego z uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Wskazany młody człowiek stwierdził, że bardzo chętnie weźmie udział w wyborach, bo wierzy iż wreszcie uda się wybrać ludzi, którzy coś konkretnego zrobią żeby jemu i jego rówieśnikom zapewnić lepszą przyszłość. Naczelnik Piotr Zoła przekazał organizatorom debaty specjalny list Starosty Jasielskiego Adama Kmiecika skierowany do nich i do uczestników spotkania w którym życzył młodym ludziom sukcesów i pomyślności w realizacji wszystkich planów oraz niesłabnącego entuzjazmu do dalszego działania w kreowaniu otaczającej ich rzeczywistości.

W dalszej części debaty jej uczestnicy, w tym szczególnie uczniowie, pracowali w grupach. Efektem tego było określenie wad i zalet „mojego udziału w życiu społeczno-politycznym naszego regionu”. Wśród tych pierwszych wymieniono m.in.: obawę przed podejmowaniem decyzji, negatywne wzorce polityków, brak zainteresowania, brak wsparcia i zainteresowania w domu (rodzinie), brak wiedzy na temat życia politycznego i społecznego, apatię społeczeństwa, brak czasu, strach przed popełnieniem błędu, nastawienie, że nasz pojedynczy głos się nie liczy, lenistwo, brak dobrych przykładów. Do zalet m.in. zaliczono: chęći potrzebę zmian, budowanie autorytetów, wpływ na wybór kandydatów i swoich przedstawicieli, działalność rad młodzieży, funkcjonowanie różnych organizacji, działalność obywatelską nauczycieli i działaczy społecznych, nadzieja na lepszą przyszłość, mój osobisty wybór, wzór dla innych, poczucie, że mogę wpływaćna życie środowiska lokalnego, różne możliwości działania, udział w różnych akcjach i wydarzeniach.

Następnie dyskutowano na temat: co należy zrobić, by uaktywnić starszych i młodszych obywateli? I tu pojawiło się szereg pomysłów, m.in.: większa zachęta do współpracy ze strony władz i różnych organizacji, wspólne spotkania, popularyzacja dobrych i pozytywnych działań i ich twórców w mediach, stwarzanie możliwości do działań i aktywności dla młodzieży, motywowanie młodego pokolenia do pracy na rzecz dobra wspólnego, dawanie mu pewnej odpowiedzialności za niektóre dziedziny życia przeznaczone dotychczas tylko dla „dorosłych” i wiele innych.

Na zakończenie Dominika Gustek i Angelika Mlicka podsumowały dyskusję i zachęciły wszystkich do aktywności i do różnorodnej współpracy na różnych polach. Swoim rówieśnikom wskazały również możliwość skorzystania z bogatego programu Centrum Edukacji Obywatelskiej m.in. związanego z symulacjami wyborów.

Gimnazjum Nr 2 w Jaśle

I KONKURS POWIATOWY EUROPEJSKO – GEOGRAFICZNY

„My w Europie – Cudze chwalicie swego nie znacie” - dla uczniów gimnazjum

WYNIKI
MIEJSCESZKOŁAQUIZPREZENTACJASUMA
1Zespół Szkół Miejskich Nr 3 – Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ignacego Łukasiewicza w Jaśle44 pkt.13 pkt.57 pkt.
2Zespół Szkół – Gimnazjum im. bł. ks. Władysława Findysza – Męczennika w Nowym Żmigrodzie43 pkt.11 pkt.54 pkt.
3Zespół Szkół Miejskich Nr 5 – Gimnazjum Nr 5 w Jaśle38 pkt.12 pkt.50 pkt.

I KONKURS POWIATOWY EUROPEJSKO – GEOGRAFICZNY

„My w Europie – Cudze chwalicie swego nie znacie” - dla uczniów klas V-VI szkół podstawowych

WYNIKI
MIEJSCESZKOŁAQUIZPREZENTACJASUMA
1Zespół Szkół Miejskich Nr 3 – Integracyjna Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Ignacego Łukasiewicza w Jaśle32 pkt.15 pkt.47 pkt.
2Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Marii Konopnickiej w Jaśle31 pkt.13 pkt.44 pkt.
3Zespół Szkół Miejskich Nr 5 – Szkoła Podstawowa Nr 8 im. ks. Stanisława Konarskiego w Jaśle28 pkt.14 pkt.42 pkt.
data
Ostatnia aktualizacja: 22-01-2016, 00:00:00; Opracowanie treści strony: Ilona Dranka