Klub Europejski EUROGIM

Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ignacego Łukasiewicza w Jaśle
38-200 Jasło, ul. Szkolna 38, tel. 134468558, sp12@zsm3jaslo.pl
CZWARTEK 30 maja 2024 r. (wschód Słońca: 04:32, zachód: 20:31)

KALENDARUIM

2000/12001/22002/32003/42004/5
2005/62006/72007/82008/92009/10
2010/112011/122012/132013/142014/15
2015/16    

2010/11

NIE WYKLUCZAM!

Tak brzmi hasło tegorocznego konkursu dla młodzieży, już po raz czwarty organizowanego przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce. Tym razem tematyka nawiązuje do trwającego Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym. Uczestnicy mogli przygotować swoje prace w formie eseju, prezentacji, fotoreportażu lub wideoreportażu.

W ramach konkursu wystartowały 2 drużyny z naszego gimnazjum w składach:

Dominika Żółtek, Tomasz Racławski i Jacek Gryziec z klasy II d którzy przygotowali film pt. „Niepełnosprawni – wyrzutki społeczeństwa”

Gabriela Kiszka, Ilona Witkoś, Klaudia Pawlik z klasy III f, dziewczyny przygotowały prezentację z krótkimi filmikami pt. „Schody”.

Młodzi głosują 2010
– czyli wybory samorządowe w Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ignacego Łukasiewicza w Jaśle

mlodzi glosujaNiedługo w całej Polsce odbędą się wybory do władz samorządów terytorialnych, w szkołach również jest to okres wyborczy. Dzieci i młodzież również aktywnie włączają się do działań obywatelskich, wybierają swoich przedstawicieli do samorządów klasowych i uczniowskich.

Uczniowie Gimnazjum Nr 2 z O. I. w Jaśle jako jedna z 13 szkół w województwie podkarpackim wzięli udział w projekcie Centrum Edukacji Obywatelskiej „Młodzi głosują”. Początkiem września rozpoczęto poszukiwanie kandydatów na stanowisko przewodniczącego SU oraz rzecznika praw ucznia, którzy zostali wyłonieni na pierwszym spotkaniu roboczym SU. Dało to znak do rozpoczęcia kampanii wyborczej. Uczniowie mogli poznać kandydatów i ich programy dzięki akcji plakatowej, audycji wyborczej oraz tzw. żywej reklamie, którą przygotowywały komitety wyborcze kandydatów.

Na tydzień przed wyborami członkowie komisji wyborczej przeprowadzili sondaż przedwyborczy, który pozwolił uczniom zapoznać się z poparciem całej społeczności szkolnej.

29 września nastąpiła cisz wyborcza – uczniowie przygotowujący wybory zdjęli plakaty oraz sondaż, tak aby nie sugerować kto z kandydatów powinien wygrać.

30 września w godzinach 800 – 1025 w czasie godzin wychowawczych wszyscy uczniowie mogli oddać swój głos. Komisja wyborcza dzień wcześniej przygotowała lokal wyborczy z urną, miejscami dla wyborców oraz stanowiskami dla dwóch komisji wydających wcześniej przygotowane i opieczętowane karty wyborcze.

Wybory przebiegły bez żadnych problemów, mogli zagłosować wszyscy uczniowie również niepełnosprawni. W czasie głosowania członkowie grupy sondażowej zbadali jak młodzi wyborcy zagłosowali, dało to nam i innym uczniom pierwsze nieoficjalne wyniki, ogłoszone po zamknięciu lokalu wyborczego. Na oficjalne informacje wszyscy musieliśmy poczekać do godziny 1200, wtedy przez szkolny radiowęzeł członek komisji przedstawił nowy skład Rady SU. Nowym przewodniczącym został Szymon Inglot, zastępcą Gabriela Kiszka, zaś rzecznikiem praw ucznia Mateusz Grodzicki.

W wyborach na 448 uczniów gimnazjum zagłosowało 387 wyborców, z tego 10 uczniów oddało głosy nieważne. Wszystkim kandydatom gratulujemy uzyskanych wyników, nowo wybranemu przewodniczącemu, zastępcy oraz rzecznikowi życzymy udanej kadencji.

Komisja wyborcza
(Członkowie Klubu Europejskiego EUROGIM i opiekun Ilona Dranka)

XVII Sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży
– młodzież z Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi po raz 9 najlepsza.

W dniu 1 czerwca br. odbędzie po raz XVII Sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży. Od 9 lat uczniowie Gimnazjum Nr 2 corocznie uczestniczą w obradach Sejmu.

Na jeden dzień ławy sejmowe zapełniają się młodymi ludźmi, którzy obradują nad sprawami ważnymi dla przyszłości młodych Polaków. Nasze województwo będzie reprezentowane przez 30 posłów. Organizatorem tego przedsięwzięcia jest Kancelaria Sejmu w porozumieniu z Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej, Fundacją Projekt: Polska i Ministerstwem Edukacji Narodowej.

Tegoroczny konkurs o mandat posła SDiM odbył się pod hasłem „Wolontariat na rzecz aktywności obywatelskiej”. Dwuosobowe drużyny miały za zadanie przygotować pięć propozycji działań wolontariackich i zaprezentować je szerokiej publiczności, aby zachęcić do działań na rzecz innych ludzi.

7 drużyn z Gimnazjum Nr 2 z O. I. w Jaśle podjęło „rękawicę”. Uczniowie opracowali wiele różnorakich propozycji dla młodych ludzi i także dorosłych, jak praca w schronisku dla zwierząt lub zbiórki karmy, ochrona środowiska i propagowanie segregowania odpadów, praca z dziećmi w świetlicach szkolnych, wizyty w szpitalu u chorych dzieci, organizacja zbiórek charytatywnych, realizacja projektów jak zbiórka autografów i późniejsza ich licytacja. Więcej propozycji można zobaczyć na stronie Centrum Edukacji Obywatelskiej.

20 kwietnia otrzymaliśmy wyniki rekrutacji, 3 drużyny czyli sześciu uczniów (Dominika Żółtek i Tomasz Racławski z klasy II, Gabriela Kiszka i Ilona Witkoś z klasy III f pod opieką p. Ilony Dranki oraz Monika Mickiewicz z kl. II g i Szymon Inglot z kl. III d pod opieką p. Wiesława Hapa, otrzymało mandaty. Dominika Żółtek i Tomasz Racławski, zostali zakwalifikowani dodatkowo do pracy w komisji sejmowej, której obrady odbędą się już 7 i 8 maja w Warszawie.

Serdecznie gratulujemy wszystkim uczniom i zapraszamy każdego do pracy jako wolontariusza.

Więcej informacji na temat SDiM oraz działań wolontariackich, będziecie mogli znaleźć na poniższych stronach:

Wyniki I Powiatowego Konkursu dla szkół podstawowych „Europa nasz dom”
I miejsce – Szkoła Podstawowa w Brzyskach
II miejsce – Szkoła Podstawowa Nr 2 w Jaśle
III miejsce – Szkoła Podstawowa w Nowym Żmigrodzie
Wyniki VI Powiatowego Konkursu „Europa nasz dom” dla gimnazjów
I miejsce – Gimnazjum Nr 2 z O. I. w Jaśle
II miejsce – Gimnazjum nr 5 w Sobniowie
III miejsce – Gimnazjum w Nowym Żmigrodzie

Dzień Europejski w Gimnazjum Nr 2 z O. I. w Jaśle

Po raz kolejny uczniowie szkoły rywalizowali, bawiąc się jednocześnie przy prezentacji państw członkowskich UE. Dzień Europejski jest okazją do pogłębienia wiedzy na temat państw UE i Europy, a szczególnie poznanie kultury, zwyczajów, osiągnięć innych narodów. 21 klas gimnazjum zaprezentowało się w pokazach i prezentacjach, jak: strój, taniec, piosenka, plakat, makieta oraz prezentacja multimedialna.

Przyznano aż 25 miejsc w poszczególnych konkurencjach, ponieważ uczniowie tak wspaniale przygotowali swoje prezentacje.

W klasyfikacji końcowej wygrały kolejno:

Pokazy nie tylko uczyły ale także sprawiły wiele radości uczniom, nauczycielom i jury, ponieważ jest to przede wszystkim dobra zabawa.

foto

data
Ostatnia aktualizacja: 22-01-2016, 00:00:00; Opracowanie treści strony: Ilona Dranka