Przejdź do treści

Szkoła Podstawowa nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ignacego Łukasiewicza w Jaśle
w Zespole Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle

Sukcesy naszych uczniów w lokalnych konkursach historycznych, plastycznych i fotograficznych

Na przestrzeni ostatnich miesięcy nasi uczniowie uzyskali wysokie miejsca i osiągnęli bardzo dobre wyniki w jasielskich konkursach w kilku dziedzinach. Poniżej przybliżamy ich laureatów i wyróżnionych.

Konkurs historyczny i plastyczny „100. rocznica Bitwy Warszawskiej - Cudu nad Wisłą, bitwy pod Firlejówką i zwycięskiej wojny polsko-bolszewickiej oraz udział w tych wydarzeniach jaślan i ludzi związanych z regionem” zorganizowany przez Stowarzyszenie Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego w ramach realizacji zadania publicznego pt. „Jaślanie pamiętają o historii swojej Małej i Wielkiej Ojczyzny” współfinansowanego ze środków budżetu Miasta Jasła.

Kategoria: Prace historyczne - Szkoły podstawowe
1 miejsce - Lena Kraus, 2 miejsce - Maksymilian Dranka, wyróżnienia: Milena Gajda i Natalia Kopeć.
Kategoria: Prace plastyczne - Szkoły podstawowe
Klasy I-III: 2 miejsce - Dorian Wachowski, wyróżnienie: Oliwier Dranka.
Klasy IV-V: 1 miejsce - Mikołaj Żebracki, 3 miejsce - Ksawery Kardaś, wyróżnienie: Maja Okarma.
Klasy VI-VIII: 1 miejsce - Kinga Moskal, 2 miejsce - Julia Tarnowska, wyróżnienie: Zuzanna Jasińska i Maja Witusik.

Konkurs plastyczny „Wojna polsko-bolszewicka i Bitwa Warszawska 1920 r.” w ramach projektu „Bitwa Warszawska-Cud nad Wisłą - ku wiecznej pamięci mieszkańców Jasła” we współpracy z Ministerstwem Obrony Narodowej w zadaniu publicznym pod nazwą „Historyczny Mural-1920-polskie zwycięstwo dla wolności Europy” zorganizowanym przez Stowarzyszenie Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego.

Kategoria: Rysunek okolicznościowy - Szkoły podstawowe
Klasy I-III: 1 miejsce - Zuzanna Lechowska, 2 miejsce - Aleksander Brągiel, 3 miejsce - Karol Papciak, wyróżnienia: Anna Czech, Maja Czyżowicz, Michał Ślusarczyk.
Kategoria: Plakat - Szkoły podstawowe
Klasy VI-VIII: 1 miejsce - Kinga Moskal, wyróżnienia: Milena Gajda, Weronika Strugała, Maksymilian Dranka.
Kategoria: Projekt znaczka pocztowego - Szkoły podstawowe
1 miejsce - Lena Kraus, 2 miejsce - Hubert Dziubanik, 3 miejsce - Kamil Książko, wyróżnienie: Wiktor Oszajca.
Kategoria: Prezentacja multimedialna - Szkoły podstawowe
1 miejsce - Michał Kamiński, 2 miejsce - Kacper Wolak, 3 miejsce - Natalia Kopeć i Oliwier Drewnicki.

Konkurs w ramach XXIX Turnieju Wiedzy o Jaśle pod hasłem „Ocalić od zapomnienia” pod patronatem Burmistrza Miasta Jasła, Starosty Jasielskiego i Prezesa Zarządu Orion Engineered Carbons Sp. z o.o. w Jaśle zorganizowany przez Stowarzyszenie Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego oraz Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle

Kategoria: praca historyczno-literacka
Klasy 4-6 szkół podstawowych: Miłosz Barzyk - wyróżnienie I stopnia
Klasy 7-8 szkół podstawowych: Julia Tarnowska - laureat, Milena Gajda - laureat, Weronika Strugała - wyróżnienie II stopnia.
Kategoria: praca plastyczna
Klasy 4-6 szkół podstawowych: Maja Witusik - laureat, Lena Kraus - laureat, Natalia Kopeć - wyróżnienie I stopnia, Emilian Segin - wyróżnienie II stopnia.
Klasy 7-8 szkół podstawowych: Kinga Moskal - laureat, Oliwier Drewnicki - wyróżnienie II stopnia.
Kategoria: prezentacja multimedialna
Klasy 4-6 szkół podstawowych: Antoni Moskal - laureat, Jakub Balwierz - laureat.

XXVI Konkurs Fotograficzny „Jasło - Moje Miasto” pod patronatem Burmistrza Miasta Jasła zorganizowany przez Stowarzyszenie Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego oraz Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle

W kategorii - szkoły podstawowe:
2 miejsce – Antoni Moskal, wyróżnienia: Lena Kraus, Dominika Reby, Kinga Moskal, Hubert Dziubanik, Wiktoria Dusza, Wojciech Motyka.

Kliknij w wybrane zdjęcie aby rozpocząć pokaz

  • K_Moskal
  • L_Kraus
  • M_Witusik
Skrypt galerii pobrany z itporady.pl
został dopasowany do naszych potrzeb.
© SP 12, Jasło 15 II 21
ProteGO SafemLegitymacjaDobry Startlogo 800 080 222Postaw na rodzinę!Srebrna Honorowa Odznaka Przyjaciel Hufca ZHP Jasłocertyfikat: Bezpieczna i przyjazna szkołaDęby pamięci Stowarzyszenie Weteranów Polskich Formacji Granicznych
Google translate translateCITiK Jasłopolskawliczbach.pllogo e-podręcznikiWolne lektury
ldeklaracja dostępności·Nu Html Checker·CSS W3CFeed_iconKurs HTML - strona WWW za darmo