Przejdź do treści

Szkoła Podstawowa nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Ignacego Łukasiewicza w Jaśle
w Zespole Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle

Wolontariat Gim2 Jasło na fb

Sekcja Wolontariatu

Powstaje Powiatowe Centrum Wolontariatu w Jaśle

W dniu 4 listopada odbyło się pierwsze spotkanie wolontariuszy i ich opiekunów ze szkół średnich oraz gimnazjów z powiatu. Gościła nas pani dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Jaśle. Taka instytucja dla wolontariuszy narodziła się na konferencji „Wolontariat - działam, bo lubię”, którą zorganizowali wolontariusze a zarazem posłowie na XVII Sesję Sejmu Dzieci i Młodzieży z Gimnazjum Nr 2 w Jaśle.

Wszyscy zainteresowani działalnością wolontariacką mogą w swoich szkołach teraz szukać informacji co będzie się działo w Jaśle oraz znaleźć pomoc zgłaszając się do PCW.

Pierwsza impreza „inaugurująca” wspólne działania wolontariatu już w grudniu w samo południe.

wosp2012Gramy z pompą! Zdrowa mama, zdrowy wcześniak, zdrowe dziecko, czyli na zakup najnowocześniejszych urządzeń dla ratowania życia wcześniaków oraz pomp insulinowych dla kobiet cięarnych z cukrzycą.

Europejski Rok WolontariatuDebata Pokoleniowa w Gimnazjum nr 2 z O.I. w Jaśle

W dniu 27 października 2011 roku w auli Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Jaśle odbyła się debata pokoleniowa – „Wolontariat – działam, bo lubię”. Uczestniczyli w niej zarówno przedstawiciele lokalnych szkół, jak również organów samorządu terytorialnego oraz instytucji kultury. Spotkanie poprowadzili uczniowie i absolwenci naszej szkoły – Ilona Witkoś, Gabriela Kiszka, Dominika Żółtek, Monika Mickiewicz, Szymon Inglot i Tomasz Racławski.

Debata rozpoczęła się od odczytania listu pana Starosty Jasielskiego Adama Kmiecika, który nie mógł być obecny na spotkaniu. W jego imieniu występował pan Wojciech Piękoś – Naczelnik Wydziału Promocji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Jaśle. Następnie Dominika przedstawiła zebranym definicję wolontariatu, a Monika omówiła najważniejsze zagadnienia z Uchwałą XVII sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży. Kolejnym punktem programu było zaprezentowanie przez Ilonę działań dotychczas podejmowanym przez szkoły w powiecie. Ilona omówiła działania 5 szkół – w sumie 20 różnych działań woluntarystycznych o charakterze społecznym, promocyjnym, ekologicznym, itp.

debataPo takim wstępie przyszedł wreszcie czas na prawdziwe debatowanie. Rozważaliśmy dwie kwestie – co każda ze stron może zaoferować oraz co może od siebie dać. Wszystkie pomysły zapisywaliśmy na komputerze podłączonym do ekranu. Po wypisaniu wszystkich koncepcji na działania przystąpiliśmy do głosowania. W jego wyniku wybraliśmy dwie najlepsze propozycje, którymi zajmowaliśmy się w dalszej części obrad. Największe poparcie uzyskała propozycja utworzenia Powiatowego Centrum Wolontariatu oraz zorganizowania na ulicach Jasła i nie tylko mikołajków.

Żaden z uczestników nie chciał, aby ta debata zakończyła się tylko na wymianie pomysłów, więc każdy był gotów podjąć konkretne zobowiązania i zadeklarować, co może zrobić. Najwięcej zaoferowała pani Grażyna Leńczuk – dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Jaśle. Udostępniła nam salę, w której będziemy mogli organizować nasze spotkania a także zgodziła się wypożyczyć wolontariuszom przebrania, które będą niezbędne przy organizacji mikołajków. Pan Wojciech Piękoś zobowiązał się natomiast udzielać nam pomocy prawnej, gdy będziemy chcieli zorganizować, np. inicjatywę związaną ze zbieraniem pieniędzy. Obiecał także wspierać nas we wszystkich podejmowanych działaniach. Młodzi ludzie w imieniu kół wolontariatu, do których należą zaoferowali swój wolny czas i chęć niesienia pomocy.

uczestnicyZ naszego spotkania wypłynęły konkretne ustalenia – Liceum Ogólnokształcące w Kołaczycach wyraziło chęć wsparcia Zespołu Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle w przygotowaniu na terenie Jasła akcji Szlachetna Paczka, natomiast wszyscy uczestniczy zobowiązali się przybyć na pierwsze spotkanie Powiatowego Centrum Wolontariatu, w trakcie, którego będziemy podejmować decyzje dotyczące dalszych działań, np. organizacji mikołajków czy też Dnia Wolontariusza, aby propagować taką aktywność wśród młodych ludzi Jasła i okolic.

W debacie pokoleniowej wzięło udział około trzydziestu osób, które na co dzień aktywnie działają na terenie powiatu jasielskiego. Spotkanie na pewno pozytywnie wpłynie na wolontariat w regionie, gdyż działania podejmowane dotychczas były mocno rozproszone i miały mały zasięg.

T. Racławski

Wolontariusze z GIM 2 w XX Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

8 stycznia 2012 r. odbyła się zbiórka uliczna w ramach XX Finału WOŚP. Wytrwałość wolontariuszy i ich samozaparcie dało bardzo dobre rezultaty, zaś hojność mieszkańców Jasła przeszła najśmielsze oczekiwania. Tegoroczny finał przyniósł Jasłu sumę w wysokości ponad 61 tyś. zł.

Z Gimnazjum Nr 2 z O. I. w Jaśle w ramach Sekcji Wolontariatu w zbiórce uczestniczyło 26 wolontariuszy.

archiwum

© SP 12, Jasło 18 XII 18
Dobry StartPostaw na rodzinę!Srebrna Honorowa Odznaka Przyjaciel Hufca ZHP Jasłocertyfikat: Bezpieczna i przyjazna szkołaDęby pamięci Stowarzyszenie Weteranów Polskich Formacji Granicznych
Google translate translateCITiK Jasłopolskawliczbach.plWolne lektury
lciasteczka·Nu Html Checker·CSS W3CFeed_iconKurs HTML - strona WWW za darmo