Przejdź do treści

Szkoła Podstawowa nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ignacego Łukasiewicza w Jaśle
w Zespole Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle

Twoje dane - Twoja sprawa
Skuteczna ochrona danych osobowych
.

Generalny Inspektor Ochrony Danych OsobowychZespół Szkół Miejskich nr3 w Jaśle jest jedną z ponad dwustu szkół w Polsce uczestniczących w VII edycji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych „Twoje dane – twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa skierowana do uczniów i nauczycieli”.

Ideą Programu jest propagowanie wiedzy o ochronie danych osobowych i prawa do prywatności wśród uczniów i nauczycieli poprzez kształtowanie świadomych i odpowiedzialnych postaw w obszarze ochrony prywatności i danych osobowych.

Patronat honorowy nad Programem objęli Minister Edukacji Narodowej i Rzecznik Praw Dziecka.

Szkolnym koordynatorem Programu „Twoje dane – twoja sprawa” jest Dariusz Koś, który w dniach 25 – 26 października 2016 r. uczestniczył w szkoleniu zorganizowanym w Warszawie przez Generalnego Inspektora Danych Osobowych.

Konferencję rozpoczęła dr Edyta Bielak-Jomaa, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO), która podkreślała, że edukowanie dzieci i młodzieży w dziedzinie ochrony danych osobowych jest priorytetem. Zwracała także uwagę na nowe unijne ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych.

Kolejny blok szkolenia, prowadzony przez ekspertów z Biura GIODO, poświęcony był przedstawieniu podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów odnoszących się do sektora oświaty, a także omówieniu idei, celów oraz harmonogramu Programu „Twoje dane – Twoja sprawa”. Prelegenci podkreślali, że każdy ma prawo do ochrony danych osobowych.
szkolenieszkolenie

Następnie swoje wystąpienia miały osoby zaangażowane w realizację poprzednich edycji Programu. Tematami przewodnimi tej części konferencji były: współpraca szkół, edukacja i profilaktyka.

Przedstawiciele Komendy Głównej Policji omówili działania profilaktyczne Policji na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w cyberprzestrzeni.
Przedstawiciele Komendy Głównej PolicjiPrzedstawiciele Komendy Głównej Policji

Zwieńczeniem pierwszego dnia szkolenia było zaprezentowanie działań placówki, która w ubiegłym roku zdobyła Złote Pióro Programu.

W drugim dniu szkolenia, tj. 26 października, odbyły się równoległe sesje, podczas których przedstawione zostały dobre praktyki liderów poprzednich edycji Programu.
szkolenieszkolenie

szkolenieUczestnicy szkolenia poznali najlepszy scenariusz lekcji z zakresu danych osobowych (w języku polskim i angielskim), podczas warsztatów przetestowali planszową grę edukacyjną, a także dowiedzieli się jak rozwijać talenty uczniów wykorzystując zagadnienia dotyczące ochrony danych osobowych.

W październiku 2016 roku na stronie internetowej szkoły została umieszczona informacja oraz certyfikat przystąpienia Zespołu Szkół Miejskich nr3 w Jaśle do VII edycji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych „Twoje dane – twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa skierowana do uczniów i nauczycieli”.strona szkoły

2 stycznia 2017 roku został ogłoszony Konkurs Plastyczny na komiks pt. "Chronimy nasze dane osobowe". Konkurs został zorganizowany z podziałem na trzy grupy wiekowe:

Dla klas 4-6 Integracyjnej Szkoły Podstawowej nr 12 w Jaśle i klas 1-3 Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Jaśle konkurs rozpoczął się 2 stycznia i trwał do 13 stycznia 2017 roku. Dla klas 1-3 nauczania wczesnoszkolnego prace były wykonywane pod nadzorem nauczycieli - wychowawców na lekcji w dniu 30 stycznia 2017 roku w trakcie obchodów Dnia Ochrony Danych Osobowych.

Warunki uczestnictwa w konkursie:

Wyniki konkursu i nagrody:

Postanowienia końcowe:

*** * ***

Plakaty i informacje dotyczące Konkursu oraz Dnia Ochrony Danych Osobowych zostały rozmieszczone na terenie szkoły informując uczniów Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi i Integracyjnej Szkoły Podstawowej nr 12 w Jaśle o szczegółach wydarzenia.
plakatyplakatyplakatyplakaty

*** * ***

11 stycznia 2017 roku na konferencji klasyfikacyjnej grono pedagogiczne zostało poinformowane o szczegółach przebiegu planowanego Dnia Ochrony Danych Osobowych. Został podany harmonogram wyświetlania filmów o tematyce związanej z ochroną danych osobowych oraz rozstrzygnięciu i wręczeniu nagród Konkursu plastycznego na komiks pt. "Chronimy nasze dane osobowe". Została również ustalona data szkolenia Rady Pedagogicznej na dzień 31 stycznia 2017 roku.

*** * ***

30 stycznia 2017 roku Zespół Szkół Miejskich nr3 w Jaśle brał czynny udział w Dniu Ochrony Danych Osobowych. Uczniowie klas 1-3 nauczania wczesnoszkolnego na lekcji pierwszej brali udział w ogłoszonym konkursie pt. "Chronimy nasze dane osobowe". Na auli szkolnej zostały wyświetlane filmy o tematyce ochrony danych osobowych "owce w sieci", "Fejsmen", "321 Internet" według następującego harmonogramu: klasy 1a, 1b, 1c, 1d Gimnazjum nr2 z Oddziałami Integracyjnymi - 2 godzina lekcyjna, klasy 2a, 2b, 2c, 2d, 2e Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi - 3 godzina lekcyjna, klasy 1a, 2a, 2b, 3a, 3b Integracyjnej Szkoły Podstawowej nr 12 w Jaśle - 4 godzina lekcyjna, klasy 3a, 3b, 3c, 3d, 3e Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi - 5 godzina lekcyjna. Nastąpiło również rozstrzygnięcie i wręczenie nagród Konkursu plastycznego na komiks pt. "Chronimy nasze dane osobowe": godzina 1120 - klasy 1-3 nauczania wczesnoszkolnego.
nagrodynagrody

Godzina 1235 - klasy 4-6 Integracyjnej Szkoły Podstawowej nr 12 i klasy 1-3 Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Jaśle.
nagrodynagrody

Na korytarzu szkolnym zostały wyeksponowane nagrodzone prace konkursowe uczniów klas 4-6 Integracyjnej Szkoły Podstawowej nr 12.

I miejsce: Weronika Ostalecka - klasa 6a
I miejsce: Weronika Ostalecka - klasa 6a
II miejsce: Julia Bochnowska - klasa 6a
II miejsce: Julia Bochnowska - klasa 6a
III miejsce: Kinga Moskal - klasa 4b
III miejsce: Kinga Moskal - klasa 4b
Wyróżnienie: Aleksandra Bemben - klasa 5a
Wyróżnienie: Aleksandra Bemben - klasa 5a

Zaprezentowane zostały także nagrodzone prace konkursowe uczniów Gimnazjum nr2 z Oddziałami Integracyjnymi.

I miejsce: Dawid Ślusarczyk - klasa 2d
I miejsce: Dawid Ślusarczyk - klasa 2d
II miejsce: Wiktor Filip - klasa 2d
II miejsce: Wiktor Filip - klasa 2d
III miejsce: Amadeusz Pikul - klasa 1a
III miejsce: Amadeusz Pikul - klasa 1a
Wyróżnienie: Dawid Skocz - klasa 2c
Wyróżnienie: Dawid Skocz - klasa 2c
pracepracepracepracepraceprace
*** * ***

Na tablicy w części szkoły zajmowanej przez sale lekcyjne nauczania wczesnoszkolnego zostały zaprezentowane nagrodzone i wyróżnione prace plastyczne uczniów klas 1-3 Integracyjnej Szkoły Podstawowej nr12 w Jaśle.

Nagrody i wyróżnienia:

praceprace
*** * ***

W dniu 31 stycznia 2017 roku na auli szkolnej zostało przeprowadzone przez koordynatora projektu Dariusza Kosia szkolenie Rady Pedagogicznej, którego tematyką była szeroko rozumiana ochrona danych osobowych. Szkolenie uwzględniało zagadnienia dotyczące zagrożeń, edukacji i profilaktyki a miało zwrócić uwagę nauczycieli na konieczność stałego edukowania i uświadamiania naszych uczniów w tym zakresie, ale także pogłębić własną wiedzę na ten temat.

szkolenieszkolenie
szkolenie
*** * ***

W ramach szkolenia Rady Pedagogicznej wychowawcy otrzymali również komplety konspektów pomocnych w przeprowadzeniu lekcji wychowawczych z zakresu ochrony danych osobowych.

W lekcjach potwierdzonych wpisem w dzienniku elektronicznym przeprowadzonych do końca marca 2017 roku wzięło udział 481 uczniów według następującego harmonogramu: „Dane osobowe i ochrona tożsamości” - klasy 1-2-3 Gimnazjum nr2 z Oddziałami Integracyjnymi (291 uczniów).

„Co się dzieje z moimi danymi?” - klasy 1-2-3 Integracyjnej Szkoły Podstawowej nr12 (109 uczniów).

„Prawo do prywatności w sieci” - klasy 4-5-6 Integracyjnej Szkoły Podstawowej nr12 (81 uczniów).

Po przeprowadzonych lekcjach uczniowie wzięli udział w ankiecie wyrażając swoje opinie na temat atrakcyjności i zrozumienia treści zawartych w lekcjach dotyczących ochrony danych osobowych. Również nauczyciele wypowiedzieli się w ankiecie na temat zrealizowania zakładanych celów oraz stopnia zainteresowania uczniów tą tematyką.

*** * ***

W trakcie trwania VII edycji Programu „Twoje dane - Twoja sprawa” tj. od 1 września 2016 roku do 31 sierpnia 2017 roku systematycznie był uzupełniany i aktualizowany wykaz inicjatyw edukacyjnych poprzez formularz opracowany przez Organizatora w formie elektronicznej.

*** * ***

W miesiącu maju 2017 roku został przesłany raport końcowy z realizacji Programu w Zespole Szkół Miejskich nr3 w Jaśle.

© SP 12, Jasło 22 II 21
ProteGO SafemLegitymacjaDobry Startlogo 800 080 222Postaw na rodzinę!Srebrna Honorowa Odznaka Przyjaciel Hufca ZHP Jasłocertyfikat: Bezpieczna i przyjazna szkołaDęby pamięci Stowarzyszenie Weteranów Polskich Formacji Granicznych
Google translate translateCITiK Jasłopolskawliczbach.pllogo e-podręcznikiWolne lektury
ldeklaracja dostępności·Nu Html Checker·CSS W3CFeed_iconKurs HTML - strona WWW za darmo