Przejdź do treści

Szkoła Podstawowa nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Ignacego Łukasiewicza w Jaśle
w Zespole Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle

Oferta zajęć pozalekcyjnych - rok szkolny 2019/20

Forma zajęćNauczyciel prowadzący zajęcia
Koła przedmiotowe, sportowe i artystyczne
Koło „Chcę wiedzież więcej” dla klasy 1aIMagdalena Żołądź
Koło języka angielskiego dla klasy 1bISylwia Szura-Papciak
Koło ortograficzne dla klasy 1cInAnna Kurdybacha
Koło „Pięknie mówię” dla klasy 1dInEwa Ruwińska
Koło „Ortografia na szóstkę” dla klasy 2aIJolanta Konieczna
Koło matematyczne dla klasy 2bIsWioletta Buglewicz
Koło „Przygoda z ortografią” dla klasy 2cInMonika Czajkowska
Koło ortograficzne dla klasy 3aInBarbara Myśliwiec
Koło przyrodnicze dla klasy 3bIsMarta Michałowska
Koło rozwijające „Sowa mądra głowa” dla kl.3cInIlona Dranka
Koło robotyki dla klas 1aI, 1dIn,3bIs, 3cInDariusz Koś
Koło robotyki dla klas 1bI, 1cIn, 3aInArtur Domasławski
Klub Młodego OdkrywcyAgnieszka Bosak
Koło języka angielskiegoWioletta Czech
Kolo języka niemieckiego dla klas 3Anna Kielar
Koło czytelniczeAgnieszka Juryś
Koło czytelniczeMałgorzata Zawadzka
Zajęcia sportowe dla klas 1aI, 1cInGrzegorz Kowalski
Zajęcia sportowe dla klas 1bI, 1dInAntoni Szpak
Zajęcia sportowe dla klasy 2aIRobert Hap
Zajęcia sportowe dla klasy 3aInLeszek Zduński
Zajęcia sportowe dla klasy 2cInJoanna Nawracaj
Zajęcia sportowe dla klasy 3cInMarta Nocleg-Zduńska
Koło polonistyczne dla uczniów kl. 7Renata Goleń
Koło polonistyczneKatarzyna Barzyk,
Koło „Pogotowie polonistyczne”Jolanta Szafarz
Chór szkolnyJanusz Budziak
Koło j.angielskiego dla klasy 4aInAgata Hap
Koło j.angielskiego dla klasy 6aInAgata Hap
Koło j.angielskiego dla klasy 7aInAgata Hap
Koło j.angielskiego dla klas 6Elżbieta Adamik-Szot
Koło j.angielskiego dla klasy 8aIHanna Koś
Koło j.angielskiegoJolanta Bolek
Koło historyczno-regionalneWiesław Hap
Koło matematyczne dla klasy 5bInEwa Kosiek
Koło matematyczne dla klasy 6aInEwa Kosiek
Koło matematyczne dla klasy 5cInJolanta Poliwka
Koło matematyczne dla klasy 5aInEwa Korczyńska
Koło matematyczne dla klasy 7aInMałgorzata Szajna
Koło matematyczne dla klasy 4aInWojciech Szajna
Koło biologiczneMaria Kosiek
Koło geograficzneJadwiga Moskal
Koło geograficzne dla klasy 6cIBożena Dubiel
Koło chemiczneBarbara Kopeć
Koło techniczneAdam Smorul
Koło astronomiczneJadwiga Moskal
Koło plastyczne dla uczniów klas 4 - 8Antoni Zając
Zajęcia rozwijające uzdolnienia z j.polskiego dla klasy 6aInRenata Goleń
Zajęcia rozwijające uzdolnienia z j.angielskiego dla klasy 6aInAgata Hap
Zajęcia rozwijające uzdolnienia z j.angielskiego kl.7aInAgata Hap
Zajęcia sportowe - tenisDariusz Hap
SKOJolanta Poliwka
HarcerstwoWiesław Hap
Sekcja wolontariatuIlona Dranka
PCKMaria Kosiek
LOPMaria Kosiek
Szkolne Koło CaritasMarta Michałowska
Warsztaty fotograficzno-filmoweKatarzyna Barzyk, Ilona Dranka, Barbara Myśliwiec
Klub Olimpijczyka PKOLWiesław Hap
Zajęcia wyrównawcze
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki kl.4aIWojciech Szajna
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j.polskiego kl.4aIRenata Goleń
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j.polskiego kl.5aInRenata Goleń
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki kl.5aInEwa Korczyńska
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j.polskiego kl.5bInJolanta Szafarz
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j.polskiego kl.5cInJolanta Szafarz
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki kl.6bInJolanta Poliwka
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j.polskiego kl.6cIKatarzyna Barzyk
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki kl.6cIEwa Korczyńska
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki kl.7aInWojciech Szajna
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j.polskiego kl.7aInRenata Goleń
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j.polskiego kl.7bInKatarzyna Barzyk
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki kl.7bInWojciech Szajna
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j.polskiego kl.8aIKatarzyna Barzyk
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki kl.8aIWojciech Szajna

Oferta zajęć pozalekcyjnych jest otwarta i będzie poszerzona po zbadaniu potrzeb uczniów.

© SP 12, Jasło 25 X 19
mLegitymacjaDobry Startlogo 800 080 222Postaw na rodzinę!Srebrna Honorowa Odznaka Przyjaciel Hufca ZHP Jasłocertyfikat: Bezpieczna i przyjazna szkołaDęby pamięci Stowarzyszenie Weteranów Polskich Formacji Granicznych
Google translate translateCITiK Jasłopolskawliczbach.pllogo e-podręcznikiWolne lektury
lciasteczka·Nu Html Checker·CSS W3CFeed_iconKurs HTML - strona WWW za darmo