Przejdź do treści

Herb Polski

Przedszkole Miejskie nr 9 z Oddziałami Specjalnymi i Oddziałami Integracyjnymi w Jaśle
w Zespole Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle

Promocja zdrowia

logo PPZ

Przedszkole Miejskie nr 9 z Oddziałami Specjalnymi i Oddziałami Integracyjnymi w Jaśle w ZSM nr 3 w Jaśle już od wielu lat podejmuje i realizuje tematykę prozdrowotną. Nasze pierwsze nieśmiałe kroki na drodze do promocji zdrowia przerodziły się w działania zdecydowane, pełne optymizmu i wytrwałości. Celem nadrzędnym, jakim kierowaliśmy się od samego początku naszej pracy, to przekonanie członków społeczności przedszkolnej i lokalnej, że warto inwestować we własne zdrowie, pomnażać je i traktować jako lokatę na przyszłość. Mamy świadomość, iż przygotowujemy młodych ludzi nie tylko do następnego etapu edukacji, ale również do życia, w tym do dokonywania „zdrowych” wyborów. To właśnie tutaj dzieci, rodzice, nauczyciele oraz wszyscy pracownicy we współpracy z lokalną społecznością podejmują działania dla poprawy swego samopoczucia i zdrowia.

certyfikat PPZPo wielu latach aktywnej działalności na rzecz promocji zdrowia, prowadzeniu zajęć z edukacji zdrowotnej oraz spełnieniu określonych kryteriów nasze przedszkole otrzymało w 2013 roku Wojewódzki Certyfikat Przedszkola Promującego Zdrowie przyznany przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty.

Otrzymanie Certyfikatu było wyrazem dużego zaangażowania społeczności przedszkolnej w działania prozdrowotne i uznaniem dla systematycznej pracy w zakresie promocji zdrowia i propagowania zdrowego stylu życia. Jest to nasz wielki sukces, który zamierzamy kontynuować. W naszym przedszkolu edukacja zdrowotna jest nieodłącznym elementem pracy dydaktyczno- wychowawczej.

Przedszkole Promujące Zdrowie, to placówka, która w szczególny sposób promuje zdrowy styl życia wśród dzieci, wyposaża wychowanków w wiedzę i umiejętności niezbędne do podejmowania wyborów dla poprawy własnego zdrowia, kształtuje w dzieciach poczucie odpowiedzialności za zdrowie własne i innych, prowadzi wszechstronną edukację zdrowotną, włącza także rodziców i społeczność lokalną.

Standardy przedszkola promującego zdrowie

  1. Koncepcja pracy przedszkola, jego organizacja i struktura sprzyjają realizacji długofalowych, zaplanowanych działań dla wzmacniania zdrowia dzieci, pracowników i rodziców dzieci.
  2. Klimat społeczny przedszkola sprzyja dobremu samopoczuciu i zdrowiu dzieci, pracowników i rodziców dzieci.
  3. Przedszkole prowadzi edukację zdrowotną dzieci i stwarza im warunki do praktykowania w codziennym życiu zachowań prozdrowotnych.
  4. Przedszkole podejmuje działania w celu zwiększenia kompetencji pracowników i rodziców dzieci w zakresie dbałości o zdrowie oraz do prowadzenia edukacji zdrowotnej dzieci.

Uzupełnieniem spójnych działań prowadzących do zdrowego stylu życia są prowadzone w naszym przedszkolu programy prozdrowotne a także realizowany co roku plan działań w zakresie promocji zdrowia.

Realizowane programy, kampanie i projekty o charakterze profilaktycznym i prozdrowotnym:

Realizacja Programów własnych:

W skład Zespołu do Spraw Promocji Zdrowia wchodzą:
Marta Bora – koordynator zespołu
Agnieszka Zborowska
Beata Książko
© PM 9, Jasło 15 X 21
ProteGO SafeLogo Geniallne SzkolyPostaw na rodzinę!Przedszkole na medal 2019 Województwa Podkarpackiegocertyfikat: Bezpieczna i przyjazna szkołaDęby pamięci Stowarzyszenie Weteranów Polskich Formacji Granicznych
CITiK Jasłopolskawliczbach.plWolne lektury
lmapa strony·deklaracja dostępności·Nu Html Checker·CSS W3CFeed_iconKurs HTML - strona WWW za darmo