Przejdź do treści

Herb Polski

Przedszkole Miejskie nr 9 z Oddziałami Specjalnymi i Oddziałami Integracyjnymi w Jaśle
w Zespole Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle

Wydarzenia - 2020/21

Wycieczka do Straży Pożarnej

Pędzi wielki wóz strażacki i syreny alarmują
By do ognia się nie zbliżać – wszystkich ludzi informują.
Taki strażak to bohater – chociaż dym go szczypie w oczy
Ryzykuje życie stale, z ogniem walkę musi stoczyć.

26 i 27 maja, przedszkolaki z wszystkich grup przedszkolnych sukcesywnie uczestniczyły w wycieczkach do Państwowej Straży Pożarnej znajdującej się przy ulicy Mickiewicza.

Głównym celem wycieczek było zapoznanie dzieci z zawodem strażaka, jego zadaniami a także wykorzystywanym w czasie akcji sprzętem .Spotkanie ze strażakami było też okazją do kształtowania u dzieci szacunku wobec osób wykonujących niebezpieczne ale niezwykle potrzebne dla społeczeństwa zawody.

Nasi milusińscy byli serdecznie witani przez oprowadzających strażaków i wprowadzani w arkany tego zawodu. Na wstępie zobaczyły i usłyszały wiszący przy wejściu dzwonek, który jest sygnałem kończących dyżur strażaków, usłyszały też syrenę alarmową wzywającą so akcji. Dzieci zwiedziły budynek , dowiedziały się wielu informacji dotyczących pracy strażaka, wysłuchały którymi pojazdami strażacy wyjeżdżają do wypadków, a jakimi gaszą pożary. Obejrzały również wyposażenie pojazdów oraz niezbędne do pracy urządzenia. Dowiedziały się, że pomagają też w czasie klęsk żywiołowych, np. powodzi. Mogły obserwować zakładanie profesjonalnego ubrania i zobaczyć jak strażak w razie alarmu zjeżdża z rury aby jak najszybciej dotrzeć do wozu bojowego. Chętne dzieci mogły przymierzyć bluzę strażaka, aparat z powietrzem oraz hełm strażacki.

Dbanie o bezpieczeństwo swoje oraz innych to jeden z celów podstawy programowej, które dzieci muszą poznać. Dziecko powinno wiedzieć jak zachować się w sytuacji zagrożenia, pożaru oraz do kogo zwrócić się o pomoc. Niewątpliwie wycieczka sprzyjała osiągnięciu również tych celów.

Po takiej wycieczce wszystkie dzieciaki zgodnie przyznały, że ten zawód bardzo im się podoba, a niejedno dziecko w przyszłości chciałoby zostać strażakiem.

Zdjęcia znajdują się w zakładkach poszczególnych grup

© PM 9, Jasło 18 X 21
ProteGO SafeLogo Geniallne SzkolyPostaw na rodzinę!Przedszkole na medal 2019 Województwa Podkarpackiegocertyfikat: Bezpieczna i przyjazna szkołaDęby pamięci Stowarzyszenie Weteranów Polskich Formacji Granicznych
CITiK Jasłopolskawliczbach.plWolne lektury
lmapa strony·deklaracja dostępności·Nu Html Checker·CSS W3CFeed_iconKurs HTML - strona WWW za darmo