Przejdź do treści

Szkoła Podstawowa nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Ignacego Łukasiewicza w Jaśle
w Zespole Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle

Program rozwoju szkoły na lata 2013 – 2017

Zespół Szkół Miejskich Nr 3 w Jaśle

szkoła nowoczesna, przyjazna, skuteczna

Zatwierdzony do realizacji na posiedzeniu Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Miejskich Nr 3 w Jaśle w dniu 9 kwietnia 2013

MISJA SZKOŁY

„Wyrosną z nich tacy, którzy ku gwiazdom wzlecieć zapragną (…), ale i tacy, którzy nie zawrócą w pół drogi.”

J. Korczak

WIZJA SZKOŁY

Nasza szkoła:

DZIAŁANIA

Obszar: dydaktyka
Obszar: wychowanie, opieka, profilaktyka
Obszar: zarządzanie

archiwum

© SP 12, Jasło 20 IX 17
Dobry StartPostaw na rodzinę!Srebrna Honorowa Odznaka Przyjaciel Hufca ZHP Jasłocertyfikat: Bezpieczna i przyjazna szkołaDęby pamięci Stowarzyszenie Weteranów Polskich Formacji Granicznych
Google translate translateCITiK Jasłopolskawliczbach.plWolne lektury
lciasteczka·Nu Html Checker·CSS W3CFeed_iconKurs HTML - strona WWW za darmo