Przejdź do treści

Szkoła Podstawowa nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Ignacego Łukasiewicza w Jaśle
w Zespole Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle

Szkolny Konkurs Ortograficzny „Ortomaniacy”Regulamin Szkolnego Konkursu Ortograficznego „Ortomaniacy”

 1. Cele konkursu:
  • podniesienie poziomu kompetencji ortograficznych,
  • wyrabianie nawyku stosowania reguł ortograficznych,
  • rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem,
  • kształtowanie zainteresowań i umiejętności samodzielnej pracy,
  • bogacenie języka ojczystego,
  • rozwijanie zainteresowań tajnikami poprawnej polszczyzny,
  • wdrażanie do „zdrowej” rywalizacji,
 2. Zasady uczestnictwa
  • konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV- VII
 3. Przebieg konkursu:
  1. Konkurs trwa od listopada 2017 do maja 2018 i przebiega w dwóch kategoriach wiekowych: klasy IV – V i VI - VII.
  2. W trakcie trwania konkursu uczniowie wykonują ćwiczenia utrwalające znajomość wybranych reguł ortograficznych (pisownia wyrazów z rz, ż, u, ó, ch, h oraz pisownia wielkich i małych liter).
  3. W listopadzie, styczniu, marcu i maju uczniowie zgłaszają się do poszczególnych etapów konkursu u swoich nauczycieli języka polskiego.
  4. Uczniowie piszą dyktanda wg następującego harmonogramu:
   • listopad – pisownia wyrazów z „rz” i „ż”
   • styczeń – pisownia wyrazów z „ó” i „u”
   • marzec – pisownia wyrazów z „ch” i „h”
   • maj - pisownia małą i wielką literą
  5. Teksty dyktand uczniowie piszą na papierze formatu A-4, długopisem, nie używając korektora, błędnie napisaną literę skreślają znakiem x i umieszczają nad nią poprawny zapis.
  6. Nauczyciele poloniści sprawdzają prace według kryteriów oceny dyktanda zawartych w PSO.
  7. Uczniowie, którzy uzyskali najlepsze oceny w poszczególnych etapach, otrzymują punkty cząstkowe:
   • ocena celująca – 10 punktów
   • ocena bardzo dobra – 9 punktów
  8. Po ostatnim przeprowadzonym dyktandzie nastąpi zsumowanie punktów i wyłonienie „Szkolnego Mistrza Ortografii” w każdej kategorii wiekowej.
© SP 12, Jasło 18 X 17
Dobry StartPostaw na rodzinę!Srebrna Honorowa Odznaka Przyjaciel Hufca ZHP Jasłocertyfikat: Bezpieczna i przyjazna szkołaDęby pamięci Stowarzyszenie Weteranów Polskich Formacji Granicznych
Google translate translateCITiK Jasłopolskawliczbach.plWolne lektury
lciasteczka·Nu Html Checker·CSS W3CFeed_iconKurs HTML - strona WWW za darmo