Przejdź do treści

Szkoła Podstawowa nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Ignacego Łukasiewicza w Jaśle
w Zespole Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle

ROK SZKOLNY 2017/18

I. Czas trwania konkursu:

 • Konkurs rozpoczyna się 01.10.2017 a kończy 30.05.2018 r.

II. Zasady uczestnictwa:

 • W konkursie biorą udział wszystkie klasy
 • Punktowane będą osiągnięcia klas w przedstawionych poniżej konkursach według załączonej punktacji
 • Wyniki rywalizacji systematycznie aktualizowane będą na planszy punktacyjnej w gablocie samorządu
 • Tytuł „Klasa na medal” i nagrodę zdobywa zespół klasowy, który zgromadzi największą ilość punktów
 • Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo wprowadzenia dodatkowych konkurencji po wcześniejszym ogłoszeniu tych zmian społeczności szkolnej

III. Cele konkursu:

 • Wyrabianie poczucia odpowiedzialności za działania własne oraz zespołu klasowego
 • Rozwijanie współpracy i zwiększanie zaangażowania uczniów w życie szkoły
 • Kształtowanie postawy zaangażowania społecznego i aktywnego uczestnictwa w realizowanych projektach
 • Integracja środowiska uczniowskiego
 • Rozwijanie uzdolnień i predyspozycji uczniów oraz stwarzanie możliwości do ich prezentacji
 • Motywowanie uczniów do podejmowania inicjatyw społecznych
 • Stwarzanie możliwości wykazania się pomysłowością i inwencją twórczą
 • Rozwijanie wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka
 • Promocja szkoły w środowisku lokalnym

IV. Konkursy uwzględnione w punktacji:

GIMNAZJUM

 • Akcja charytatywna „Góra Grosza”
 • Konkurs na zimowy wystrój sali
 • Konkurs na wiosenny wystrój sali
 • Projekt „Dzień Życzliwości”
 • Konkurs w Dniu Święta Szkoły
 • Zbiórka nakrętek
 • Zbiórka makulatury
 • Frekwencja

SZKOŁA PODSTAWOWA

 • Akcja charytatywna „Góra Grosza”
 • Akcja ekologiczna: Oddaj zużyty telefon …
 • Konkurs: Małgorzata Strzałkowska „Językowy zawrót głowy”
 • Projekt „Dzień Życzliwości”
 • Konkurs w Dniu Święta Szkoły
 • Zbiórka nakrętek
 • Zbiórka makulatury
 • Promowanie czytelnictwa

V. Zasady punktacji konkursów:

 • I miejsce – 10 punktów
 • II miejsce – 9 punktów
 • III miejsce – 8 punktów
 • IV miejsce – 7 punktów
 • V miejsce – 6 punktów
 • VI miejsce – 5 punktów
 • VII miejsce – 4 punkty
 • VIII miejsce – 3 punkty
 • IX miejsce – 2 punkty
 • X miejsce – 1 punkt

VI. Zakończenie konkursu

 • Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w Dniu Święta Szkoły 30 maja 2018r.
© SP 12, Jasło 21 XI 17
Dobry StartPostaw na rodzinę!Srebrna Honorowa Odznaka Przyjaciel Hufca ZHP Jasłocertyfikat: Bezpieczna i przyjazna szkołaDęby pamięci Stowarzyszenie Weteranów Polskich Formacji Granicznych
Google translate translateCITiK Jasłopolskawliczbach.plWolne lektury
lciasteczka·Nu Html Checker·CSS W3CFeed_iconKurs HTML - strona WWW za darmo