Przejdź do treści

Szkoła Podstawowa nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Ignacego Łukasiewicza w Jaśle
w Zespole Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle

5 kroków do szkoły ponadpodstawowej dla absolwentów szkół podstawowych

Jak dostać się do szkoły ponadpodstawowej?

Instrukcja dla uczniów, którzy uczą się w szkołach na terenie powiatu jasielskiego

1. W szkole, do której uczęszczasz, otrzymasz login (identyfikator) i hasło do swojego osobistego konta. Zaloguj się do systemu na stronie internetowej:

https://podkarpacie.edu.com.pl

Sprawdź, czy Twoje dane osobowe są poprawne i uzupełnij je. Zmień hasło dostępu na łatwiejsze do zapamiętania.

Login i hasło otrzymasz 30 kwietnia 2020 r.

2. Przejrzyj ofertę szkół. Wybierz oddziały, do których chcesz kandydować. Wydrukuj wniosek, daj do podpisu rodzicom (opiekunom prawnym) i zanieś do szkoły, w której jest oddział wybrany przez Ciebie jako pierwszy. Będzie to Twoja szkoła pierwszego wyboru.

Zrób to od godz. 800 11 maja do godz. 1500 23 czerwca 2020 r.

Termin składania wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału wojskowego w szkole ponadpodstawowej oraz do szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych upływa 20 maja 2020 r.

Pamiętaj! Możesz wybrać dowolną liczbę oddziałów w maksymalnie trzech szkołach. Ustal kolejność oddziałów, w jakiej chciałbyś się do nich dostać.

3. Do 26 czerwca 2020 r., do godziny 1000 zaloguj się ponownie do systemu i zweryfikuj poprawność danych o osiągnięciach wprowadzonych przez Twoją macierzystą szkołę.

4. Od 13 lipca 2020 r., od godz. 800 możesz sprawdzić, do której szkoły zostałeś zakwalifikowany.

5. Aby potwierdzić wolę podjęcia nauki w szkole, do której zostałeś zakwalifikowany, dostarcz do tej szkoły oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu (w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie kształcenie w zawodzie - także zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu).

Powinieneś to zrobić w dniach od 13 do 20 lipca 2020 r.,
do godziny 1500

6. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych nastąpi 21 lipca 2020 r. do godz. 1400.

Pamiętaj! Nie czekaj z wykonaniem zadań do ostatniej chwili!

…to wszystko! Powodzenia!

Uwaga!

Jeżeli interesuje Cię oferta szkoły nie uwzględnionej na stronach https://podkarpacie.edu.com.pl (czyli szkoły z miejscowości innej niż: Boguchwała, Brzostek, Czudec, Dębica, Gorzyce, Jarosław, Jasło, Jodłowa, Kołaczyce, Lesko, Lubaczów, Mielec, Nowosielce, Nowy Żmigród, Oleszyce, Pilzno, Przecław, Przemyśl, Pustków-Osiedle, Radomyśl Wielki, Radymno, Rymanów, Rzemień, Sanok, Stalowa Wola, Strzyżów, Tarnobrzeg, Trzcinica, Ustrzyki Dolne, Zaklików) koniecznie skontaktuj się z pedagogiem szkolnym (Pani E. Buglewicz), koordynatorem do spraw naboru elektronicznego (Pan R. Goryczka) lub wychowawcą swojej klasy. Będą Ci potrzebne poświadczone przez szkołę kopie świadectwa i zaświadczenia o wyniku egzaminu.

Pamiętaj!

Możesz złożyć podanie do maksymalnie 3 szkół. Jeżeli na stronach https://podkarpacie.edu.com.pl wybierzesz 3 szkoły to nie otrzymasz poświadczonych przez szkołę kopii świadectwa i zaświadczenia o wyniku egzaminu.


© SP 12, Jasło 4 III 20
mLegitymacjaDobry Startlogo 800 080 222Postaw na rodzinę!Srebrna Honorowa Odznaka Przyjaciel Hufca ZHP Jasłocertyfikat: Bezpieczna i przyjazna szkołaDęby pamięci Stowarzyszenie Weteranów Polskich Formacji Granicznych
Google translate translateCITiK Jasłopolskawliczbach.pllogo e-podręcznikiWolne lektury
lciasteczka·Nu Html Checker·CSS W3CFeed_iconKurs HTML - strona WWW za darmo