Przejdź do treści

Szkoła Podstawowa nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Ignacego Łukasiewicza w Jaśle
w Zespole Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle

Powiatowy Konkurs Historyczny dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych

patronat honorowy„DZIEJE NARODU POLSKIEGO
W LATACH 1772 - 1918”

REGULAMIN X EDYCJI

 1. Cele:
  • popularyzowanie wiedzy na temat historii ojczystej
  • kształtowanie postaw patriotycznych
  • poszerzanie wiadomości o dziejach, kulturze i dziedzictwie własnego narodu
  • przybliżanie uczniom najbardziej zasłużonych postaci z historii Polski i regionu
  • zachęcanie do poznawania dziejów swojej Ojczyzny i regionu
  • kształtowanie postaw szacunku wobec historii własnego państwa, narodu i regionu
  • wyłanianie i promowanie uczniów wykazujących szczególne zainteresowania historyczne
 2. Szczegółowa tematyka Konkursu:
  • Rzeczpospolita w latach panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego
  • Sejm Wielki i Konstytucja 3 Maja
  • Wojna polsko-rosyjska w obronie konstytucji i insurekcja kościuszkowska
  • Rozbiory Polski
  • Legiony Polskie we Włoszech i Księstwo Warszawskie
  • Powstanie listopadowe i wojna z Rosją
  • Ziemie polskie przed powstaniem styczniowym
  • Powstanie styczniowe
  • Rusyfikacja, germanizacja i autonomia galicyjska
  • Polacy w obronie kultury i języka
  • Romantyzm i pozytywizm w walce o polskość (kultura narodowa na przełomie XIX i XX w.)
  • Organizacje niepodległościowe na początku XX wieku
  • Polacy i sprawa polska w latach I wojny światowej (1914-1918)
  • Wybitni ludzie regionu jasielskiego na przestrzeni dziejów
 3. Źródła:
  • Wiesława Surdyk-Fertsch, Bogumiła Olszewska, My i historia. Historia i społeczeństwo dla klasy VI szkoły podstawowej, Wydawnictwo Szkolne PWN Warszawa 2006
  • Radosław Lolo, Anna Pieńkowska, Historia wokół nas. Podręcznik do historii i społeczeństwa dla klasy VI szkoły podstawowej, Wydawnictwo WSiP 2014
  • Jarosław Kłaczkow, Anna Łaszkiewicz, Stanisław Roszak, Wczoraj i dziś. Podręcznik do klasy siódmej szkoły podstawowej, Nowa Era 2017
  • Wiesław Hap, Ziemia jasielska naszą małą ojczyzną, Jasło 1998 (rozdział: Wybitni ludzie regionu, s. 139-142)
 4. Organizacja Konkursu:
  • w Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie uczniowie klas ósmych i siódmych, nie dopuszcza się uczniów z klas młodszych
  • eliminacje organizują szkoły u siebie w dogodnym dla nich terminie, w ich wyniku wyłaniają od trzech do pięciu najlepszych uczniów, którzy będą reprezentować swoją macierzystą placówkę w kategorii indywidualnej
  • pisemny finał Konkursu odbędzie się w auli Zespołu Szkół Miejskich nr 3 - ul. Szkolna 38 w Jaśle w dniu 3 kwietnia 2019 r. o godz. 1100,
  • zgłoszenia reprezentantów szkół – uczestników części finałowej konkursu wg załączonego wzoru prosimy nadsyłać na adres:
   Zespół Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle
   „Powiatowy Konkurs Historyczny”
   ul. Szkolna 38
   38-200 Jasło
   do dnia 1 kwietnia 2019 roku.
 5. uroczyste podsumowanie Konkursu będzie miało miejsce w ZSM nr 3 w Jaśle w kwietniu 2019 roku.
© SP 12, Jasło 16 IV 19
Dobry StartPostaw na rodzinę!Srebrna Honorowa Odznaka Przyjaciel Hufca ZHP Jasłocertyfikat: Bezpieczna i przyjazna szkołaDęby pamięci Stowarzyszenie Weteranów Polskich Formacji Granicznych
Google translate translateCITiK Jasłopolskawliczbach.plWolne lektury
lciasteczka·Nu Html Checker·CSS W3CFeed_iconKurs HTML - strona WWW za darmo