Zgłoszenie uczestników

międzywojewódzkiego konkursu z zakresu wiedzy na temat:

„Życie i działalność Ignacego Łukasiewicza”

Gimnazjum:

(pieczęć adresowa szkoły)

numer telefonu szkoły:

zgłasza:

l. p.imię i nazwiskoklasanauczyciel prowadzący
1.


2.

3.

do udziału w międzywojewódzkim konkursie „Życie i działalność Ignacego Łukasiewicza”.

Wyrażam zgodę na opublikowanie podanych przeze mnie danych i informacji o zajętym miejscu.

(miejscowość, data)
(podpisy uczniów i rodziców/opiekunów)
(podpis nauczyciela)
 

(pieczęć i podpis Dyrektora Szkoły)

Zgłoszenie uczestników

międzywojewódzkiego konkursu poetyckiego na temat:

„Życie i działalność Ignacego Łukasiewicza”

Gimnazjum:

(pieczęć adresowa szkoły)

numer telefonu szkoły:

zgłasza:

l. p.imię i nazwiskoklasatytuł pracy
1.


2.


3.


4.


5.


do udziału w międzywojewódzkim konkursie „Życie i działalność Ignacego Łukasiewicza”.

Wyrażam zgodę na opublikowanie podanych przeze mnie danych i informacji o zajętym miejscu.

(miejscowość, data)
(podpisy uczniów i rodziców/opiekunów)
(podpis nauczyciela)
 

(pieczęć i podpis Dyrektora Szkoły)

Zgłoszenie uczestników

międzywojewódzkiego konkursu plastycznego na temat:

„Życie i działalność Ignacego Łukasiewicza”

Gimnazjum:

(pieczęć adresowa szkoły)

numer telefonu szkoły:

zgłasza:

l. p.imię i nazwiskoklasatytuł pracy
1.


2.


3.


4.


5.


do udziału w międzywojewódzkim konkursie „Życie i działalność Ignacego Łukasiewicza”.

Wyrażam zgodę na opublikowanie podanych przeze mnie danych i informacji o zajętym miejscu.

(miejscowość, data)
(podpisy uczniów i rodziców/opiekunów)
(podpis nauczyciela)
 

(pieczęć i podpis Dyrektora Szkoły)