Przeskocz do treści
Strona istnieje 19 lat 8 miesięcy 18 dni 16 godzin i 13 min.

IX edycja (2012)


Konkurs wiedzy o życiu i działalności Ignacego Łukasiewicza

przeprowadzony w ramach

Dni Ignacego Łukasiewicza w Gimnazjum nr 2 w Jaśle

26 - 28 maja 2003 roku

(część pisemna)

 1. Podaj dokładną datę (dzień, miesiąc, rok) i miejsce urodzenia Ignacego Łukasiewicza.
 2. Gdzie I. Łukasiewicz uczęszczał do gimnazjum?
 3. W jakim mieście i w czyjej aptece rozpoczął praktykę?
 4. Gdzie i kiedy (rok) skonstruował lampę naftową?
 5. Podaj datę, która została uznana za początek przemysłu naftowego.
 6. Wyjaśnij jednym wyrazem termin „destylarnia”.
 7. Podaj imię i nazwisko panieńskie żony I. Łukasiewicza
 8. Gdzie w latach 60-tych zakupił majątek?
 9. Na jaką funkcję został wybrany z okręgu Krosno-Dukla-Żmigród w 1876r.?
 10. Działalność jakiego towarzystwa zapoczątkował w 1878r.?
 11. Wymień dwa miasta, które nadały mu Honorowe Obywatelstwo.
 12. Podaj dokładną datę (dzień, miesiąc, rok) i miejsce śmierci I. Łukasiewicza.
 13. Gdzie i kiedy (rok) powstała pierwsza w świecie destylarnia ropy naftowej?
 14. Dla którego z powstań niepodległościowych Łukasiewicz służył pomocą?
 15. W przygotowaniu jakiego powstania brał sam udział?
 16. Jaką szkołę prowadziła w Chorkówce żona Łukasiewicza?
 17. W jakiej miejscowości z jego inicjatywy powstała szkoła górnicza?
 18. Podaj dwa pierwsze miasta gdzie studiował I. Łukasiewicz.
 19. Jak pieszczotliwie nazywali Łukasiewicza jego robotnicy?
 20. Gdzie został pochowany?
 21. W którym roku odbyła się Krajowa Wystawa Robotnicza w Jaśle, na której Łukasiewicz prezentował swe wyroby?
 22. Jak nazywała się apteka we Lwowie, w której pracował Łukasiewicz i kto był jej właścicielem?
 23. Jak nazywał się kolega Łukasiewicza, który wraz z nim prowadził we Lwowie badania nad destylacją ropy naftowej?
 24. Jak miała na imię córka Łukasiewicza, w którym roku zmarła i gdzie została pochowana?
 25. Dzięki Łukasiewiczowi powstało w 1882 r. pierwsze polskie pismo naftowe. Jaki nosiło tytuł?
 26. W jakiej miejscowości Łukasiewicz i Klobassa zbudowali z własnych funduszy kościół?
 27. Gdzie zainstalował pierwszą w świecie latarnię uliczną?
 28. Od którego z papieży otrzymał tytuł szambelana papieskiego i Order Świętego Grzegorza?
 29. Kto tak pisał o Łukasiewiczu: Uszczęśliwiać i do dobrego prowadzić drugich - było głównym warunkiem szczęścia dla niego?
 30. Gdzie założył swą aptekę w 1859 r.?
 31. W jakim mieście i w czyjej aptece pracował w latach 1841-46?
 32. Wymień trzy miejscowości, w których Łukasiewicz wybudował rafinerie.

(część ustna)

 1. Z jakiego powodu w 1846 roku I. Łukasiewicz został aresztowany i skazany na wysiedlenie?
 2. Z kim zawiązał I. Łukasiewicz spółkę naftową na przełomie 1860/61 roku?
 3. Co otrzymał I. Łukasiewicz za prezentowane wyroby na Wystawie Rolniczo - Przemysłowej w Jaśle, w 1858 roku?
 4. Co założył I. Łukasiewicz w Bóbrce, w 1866 roku?
 5. Do kogo należał teren, gdzie zbudowano pierwszą w świecie destylarnię ropy naftowej?
 6. Gdzie I. Łukasiewicz wybudował największą i najnowocześniejszą ze swych rafinerii?
 7. Wymień przynajmniej trzy miejscowości, w których I. Łukasiewicz wraz z Karolem Kolbassą wybudowali szkoły.
 8. Ile lat spędził I. Łukasiewicz w więzieniu?
 9. Z inicjatywy I. Łukasiewicza w Ropience powstała szkoła górnicza. Gdzie później została ona przeniesiona?
 10. Co otrzymał I. Łukasiewicz w 25-rocznicę zapalenia lampy naftowej od producentów naftowych?
 11. Czyim patronem jest I. Łukasiewicz?
 12. Jakie imiona nosili rodzice I. Łukasiewicza?
 13. W jakim powstaniu walczył ojciec I. Łukasiewicza?
 14. Studiując w Krakowie I. Łukasiewicz miał kłopoty finansowe i musiał podjąć pracę. Gdzie pracował?
 15. Gdzie i z jakiego powodu oświetlono szpital powszechny w dniu 31 lipca 1853 roku?
 16. Jak nazywał się blacharz lwowski, który pomógł I. Łukasiewiczowi skonstruować prototypową cylindryczną lampę naftową?
 17. Gdzie i w którym roku powstała, założona przez I. Łukasiewicza, pierwsza w świecie kopalnia ropy naftowej?
 18. O jaką posadę starał się I. Łukasiewicz w 1856 roku, w Gorlicach?
 19. Jaki egzamin I. Łukasiewicz złożył w Rzeszowie, w 1840 roku?
 20. Jak nazywał się pierwszy nauczyciel I. Łukasiewicza i kim był wcześniej?
 21. W jakich miastach I. Łukasiewicz odbywał karę więzienia?
 22. Gdzie i u kogo zamieszkał I. Łukasiewicz po wyjściu z więzienia?
 23. Skąd, z jakiego kraju sprowadzano do apteki Mikolascha specyfik farmaceutyczny Oleum Petrae album?
 24. Gdzie doszło do pierwszego spotkania I. Łukasiewicza z Tytusem Trzecieskim?
 25. Czym tak bardzo załamał się I. Łukasiewicz w 1859 roku?
 26. Jak nazywał się inżynier, którego I. Łukasiewicz sprowadził do Bóbrki by zastąpił ręczne kopanie szybów wierceniem udarowym?
 27. Kogo w 1872 roku I. Łukasiewicz wysłał na studia geologiczne do Stanów Zjednoczonych?
 28. W jakim mieście I. Łukasiewicz prezentował swe wyroby na Wystawie Krajowej w 1877 roku?
 29. Jakimi komisjami kierował I. Łukasiewicz w Sejmie Krajowym?
 30. Czy poza zmarłą Marianną Łukasiewiczowie mieli inne dzieci?
 31. Co I. Łukasiewicz zwołał w 1877 roku do Lwowa?
 32. Dlaczego żydzi gorliccy wyrazili chęć opłacenia dzierżawy apteki I. Łukasiewicza i prosili go o nie wyjeżdżanie z miasta?
 33. Ile lat liczył I. Łukasiewicz w chwili gdy zmarł mu ojciec i musiał przerwać naukę w gimnazjum?
 34. Jak dawniej mówiono na ropę naftową?
 35. Jak nazywała się w czasach I. Łukasiewicza mieszanina spirytusu i  terpentyny, używana do oświetlania?

Pytania „chemiczne” z 2007 roku

Prace plastyczne z poprzednich lat