Przeskocz do treści
Strona istnieje 19 lat 9 miesięcy 18 dni 4 godziny i 16 min.

IX Międzywojewódzki Konkurs „Życie i działalność Ignacego Łukasiewicza”
część „historyczna”

I tura – od 0 do 3 punktów

12345678

II tura – od 0 do 3 punktów

12345678

III tura – od 0 do 2 punktów

12345678

I tura – od 0 do 3 punktów

1. Kto tworzył, słynną od 1861 roku podkarpacką trzyosobową spółkę naftową?
Wymieńcie ich imiona i nazwiska.

2. Wymieńcie trzy spośród kilku destylarni (rafinerii) Łukasiewicza jakie zbudował na terenie Podkarpacia.
Podajcie trzy miejscowości gdzie one działały.

3. Wymieńcie 3 spośród licznych kopalni w jakich powstaniu miał udział Łukasiewicz.
W jakich 3 miejscowościach one funkcjonowały?

4. Podajcie 3 imiona rodzeństwa Łukasiewicza.

5. Podajcie nazwy 3 miejscowości gdzie Łukasiewicz ufundował szkoły.

6. W jakich 3 miastach Łukasiewicz eksponował na wystawach swe wyroby naftowe i z ropy naftowej?

7. Do jakich 3 dużych miast Europy Środkowo-Wschodniej Łukasiewicz prowadził dystrybucję produktów naftowych?

8. Wymieńcie 3 z kilku wyrobów z ropy naftowej jakie Łukasiewicz zaprezentował podczas wystawy rolno-przemysłowej w Jaśle w 1858 roku.

II tura – od 0 do 3 punktów

1. W jakim mieście założono Łukasiewiczowi pierwszą kartotekę podejrzanego.
Jakie dwa słowa w niej zapisano?

2. Jaki miał stopień wojskowy i jakie miał podwójne nazwisko pierwszy nauczyciel Łukasiewicza?

3. Podajcie dzień, miesiąc i rok śmierci córki Łukasiewicza – Marianny która spoczywa na starym cmentarzu w Jaśle.

4. Podajcie dzień i miesiąc i rok sporządzenia przez Łukasiewicza „Inwentarza apteki w Brzostku”.

5. Gdzie, w jakim miesiącu i którego roku po raz pierwszy zabłysnęła jeszcze nieoficjalnie lampa Łukasiewicza?

6. Jakie trzy smutne wydarzenia bardzo załamały Łukasiewicza w 1859 roku?

7. Dzięki komu i w którym roku ukazało się pierwsze polskie pismo naftowe i jaki tytuł nosiło?

8. Jaką szkołę, dla kogo i w którym roku założyła w Chorkówce żona Łukasiewicza?

III tura – od 0 do 2 punktów

1. Jakie nazwy nosiły 2 najlepsze gatunki nafty Łukasiewicza?

2. Jakimi 2 komisjami kierował Łukasiewicz w Sejmie Krajowym?

3. Jakie 2 miasta przyznały Łukasiewiczowi honorowe obywatelstwo?

4. Podajcie imię i nazwisko dziewczynki jaką wzięli na wychowanie Łukasiewiczowie?

5. Podajcie imię i nazwisko autora monografii Łukasiewicza pod tytułem „Ignacy Łukasiewicz, twórca przemysłu naftowego w Polsce, wielki inicjator - wielki jałmużnik”.

6. W którym roku Łukasiewicz obronił pracę magisterską i z jakiego zakresu?

7. W którym roku Łukasiewicz wyjechał z Gorlic i gdzie się udał?

8. Jakie nosił imię i nazwisko jasielski lekarz powiatowy, świadek na ślubie Łukasiewicza?