Przeskocz do treści
Strona istnieje 19 lat 9 miesięcy 14 dni 9 godzin i 8 min.

IX Międzywojewódzki Konkurs „Życie i działalność Ignacego Łukasiewicza”
część „chemiczna”

1234567
891011121314
15161718192021

1. W przyrodzie występują izotopy węgla. Najtrwalszym z nich jest:
a) 12C
b) 13C
c) 14C
d) 16C

2. Według skali Mohsa najtwardszym minerałem jest:
a) topaz
b) diament
c) kwarc
d) korund

3. „Błędne ogniki” to bladoniebieskie płomyki pojawiające się nad moczarami i bagnami. Wywołuje je:
a) metan
b) etan
c) propan
d) butan

4. Wydłużenie łańcucha węglowego alkanów wpływa na:
a) tylko zmianę ilości atomów wodoru
b) tylko zmianę stanu skupienia
c) zmniejszenie się lotności i palności
d) nie ma wpływu na właściwości

5. Składnikiem ropy jest węglowodór o wzorze sumarycznym:
a) C4H10
b) CH4
c) C12H26
d) C8H18

6. Benzyna jest to mieszanina otrzymywana w wyniku destylacji frakcyjnej oleju skalnego i spala się:
a) niebieskim płomieniem
b) białoczerwonym płomieniem
c) jasnożółtym płomieniem
d) zielonożółtym płomieniem

7. Piroliza metanu, to nowoczesna metoda otrzymywana:
a) etanu
b) acetylenu
c) etanolu
d) polimeru

8. Nafta to jedna z frakcji destylacji ropy naftowej o temperaturze wrzenia z zakresu:
a) poniżej 100°C
b) 100°C – 200°C
c) 150°C – 300°C
d) powyżej 300°C

9. Alkoholem jest:
a) pentyl
b) cholesterol
c) polopiryna
d) mazut

10. Spirytus drzewny, to dawna nazwa:
a) pentanolu
b) propanolu
c) metanolu
d) butylu

11. Kwasem występującym w szczawiu czy szpinaku jest kwas:
a) etanodiowy
b) propanowy
c) butanodiowy
d) heksanowy

12. Na skalę przemysłową objętość ropy naftowej podaje się w:
a) gramach
b) litrach
c) butlach
d) baryłkach

13. Kwas oleinowy odbarwia wodę bromową ponieważ jest kwasem:
a) nienasyconym
b) nasyconym
c) organicznym
d) naturalnym

14. Pierwszy związek chemiczny w szeregu homologicznym kwasów karboksylowych to:
a) HCOOH
b) CH3COOH
c) C2H5COOH
d) CH2COOH

15. 3% roztwór jodu w etanolu to:
a) etanolan – bardzo trwały barwnik
b) środek wzmacniający, stosowany przed EURO2012
c) środek na porost włosów
d) jodyna – środek odkażający

16. Cząsteczka pentanolu C5H11OH ma większą liczbę atomów węgla niż cząsteczka:
a) dekanodiolu
b) propanolu
c) kwasu propanowego
d) pentadiolu

17. Substancją będącą składnikiem syropów przeciwkaszlowych jest:
a) glicerol
b) nitrogliceryna
c) metanol
d) etanodiol

18. Grupa funkcyjna zbudowana z jednego atomu węgla i dwóch atomów tlenu nazywana jest grupą:
a) karboksylową
b) estrową
c) etylową
d) hydroksylową

19. Tłuszcze pod wpływem tlenu, temperatury, wilgoci i bakterii ulegają przemianom chemicznym nazywanym:
a) utlenianiem
b) jełczeniem
c) wzrostem
d) kwitnieniem

20. Proces niecałkowitego spalania gazu ziemnego przebiega w:
a) dobrze dotlenionych pomieszczeniach
b) źle wentylowanych łazienkach
c) źle oświetlonych łazienkach
d) dobrze oświetlonych pomieszczeniach

21. Gaz płynny stosowany jako paliwo oznaczony jest na stacjach paliw symbolem:
a) 95
b) JPG
c) LPG
d) BP