Przejdź do treści

Szkoła Podstawowa nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Ignacego Łukasiewicza w Jaśle
w Zespole Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle

Organizatorzy XV Powiatowego Konkursu Języka Angielskiego dla uczniów szkół podstawowych „English iseasy”, który odbył się 21 lutego 2018 r. w Szkole Podstawowej nr 12 w Jaśle, dziękują wszystkim uczniom za udział w konkursie. W bieżącym roku szkolnym przystąpiła do niego młodzież klas VI z 16 szkół podstawowych z terenu powiatu jasielskiego w łącznej liczbie 45 uczniów. Konkurs miał formę pisemną i składał się z 14 zadań sprawdzających wiedzę uczniów w zakresie słownictwa angielskiego oraz kultury Zjednoczonego Królestwa. Za poprawne wykonanie wszystkich zadań uczestnicy mogli zdobyć 100 punktów. Zgodnie z regulaminem 3–osobowa komisja wyłoniła 6 laureatów – zdobywców miejsc od 1 do 5. Ponadto przyznano 4 wyróżnienia. Nagrodzeni uczniowie uzyskali ponad 70 punktów. Patronat nad konkursem objął Burmistrz Miasta Jasła.

Gratulujemy wszystkim laureatom i uczestnikom konkursu oraz nauczycielom, którzy przygotowywali młodzież. Uroczyste podsumowanie konkursu, rozdanie dyplomów i nagród dla jego laureatów (miejsca I - V) oraz uczniów wyróżnionych odbędzie się w kwietniu b.r. Dokładny termin zostanie podany w terminie późniejszym na stronie internetowej naszej szkoły.

WYNIKI XV POWIATOWEGO KONKURSU
DLA UCZNIÓW KLAS VI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

English is easy

miejscekod uczniailość punktów
I2288
II4281
III4579
IV2676
V3
11
74
74
VI - wyróżnienie39
38
34
44
72
72
72
71
VII468
VIII23
29
66
66
IX10
25
58
58
X13
31
17
57
57
57
XI41
30
56
56
XII1252
XIII2849
XIV2047
XV3544
XVI18
9
19
43
43
43
XVII16
37
21
39
39
39
XVIII2437
XIX836
XX4035
XXI1533
XXII33
43
5
32
32
32
XXIII729
XXIV128
XXV6
2
27
27
XXVI3623
XXVII2722
XXVIII3221
XXIX1418
© SP 12, Jasło 8 III 18
Dobry StartPostaw na rodzinę!Srebrna Honorowa Odznaka Przyjaciel Hufca ZHP Jasłocertyfikat: Bezpieczna i przyjazna szkołaDęby pamięci Stowarzyszenie Weteranów Polskich Formacji Granicznych
Google translate translateJasło - Aplikacje Android w Google Playpolskawliczbach.plWolne lektury
lciasteczka·Nu Html Checker·CSS W3CFeed_iconKurs HTML - strona WWW za darmo