Przejdź do treści

Szkoła Podstawowa nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Ignacego Łukasiewicza w Jaśle
w Zespole Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle

EKO-MATPowiatowy konkurs matematyczno - przyrodniczy
„EKO–MAT”

Konkurs objęty w roku 2018 patronatem honorowym Burmistrza Miasta Jasła

regulamin

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas piątych szkół podstawowych.
Konkurs odbędzie się 28 lutego 2018 r. o godz. 1100.

Cele konkursu

Organizator

Szkoła Podstawowa nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ignacego Łukasiewicza w Jaśle w Zespole Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle

Warunki uczestnictwa

Szkoły podstawowe mogą zgłosić po dwóch piątoklasistów z każdego oddziału.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie do 23 lutego 2018 r. listy uczniów na adres:

Zespół Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle
„EKO-MAT”
ul. Szkolna 38
38-200 Jasło

lub pocztą elektroniczną na adres jbolek@zsm3jaslo.pl.

Wszelkie koszty związane z udziałem w konkursie ponoszą szkoły macierzyste.

Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na opublikowanie podanych przez siebie danych oraz informacji o zajętym miejscu.

Organizacja konkursu

Konkurs składa się z dwóch etapów:

Pomiędzy częścią przyrodniczą i matematyczną nastąpi przerwa trwająca 15 min.

Laureaci zostaną uhonorowani nagrodami rzeczowymi. Uroczyste rozdanie nagród nastąpi w kwietniu 2018 r. O dokładnym terminie szkoły zostaną poinformowane.

Zakres materiału

Podstawa programowa z matematyki i przyrody dla klasy piątej szkoły podstawowej.

Nauczyciele odpowiedzialni za organizację i przeprowadzenie konkursu:
Bożena Dubiel
Marta Dąbkowicz-Błasik

zadania z poprzednich edycji

matematyka
2015
2013
2012
przyroda
przyroda IV
przyroda V
© SP 12, Jasło 13 III 18
Dobry StartPostaw na rodzinę!Srebrna Honorowa Odznaka Przyjaciel Hufca ZHP Jasłocertyfikat: Bezpieczna i przyjazna szkołaDęby pamięci Stowarzyszenie Weteranów Polskich Formacji Granicznych
Google translate translateJasło - Aplikacje Android w Google Playpolskawliczbach.plWolne lektury
lciasteczka·Nu Html Checker·CSS W3CFeed_iconKurs HTML - strona WWW za darmo