Przejdź do treści

Szkoła Podstawowa nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Ignacego Łukasiewicza w Jaśle
w Zespole Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle

POWIATOWY KONKURS JĘZYKA NIEMIECKIEGO

„Państwa DACHL”

REGULAMIN

 1. Konkurs „Państwa DACHL” przeznaczony jest dla uczniów II i III klas gimnazjum i VII klas szkół podstawowych z powiatu jasielskiego zainteresowanych językiem niemieckim oraz pogłębianiem swojej wiedzy z zakresu kulturoznawstwa.
 2. Główne cele konkursu „Państwa DACHL” to:
  1. sprawdzenie wiedzy uczniów o krajach niemieckojęzycznych: Niemcy, Austria, Szwajcaria oraz z racji 10 edycji Liechtenstein,
  2. kształtowanie postaw otwartości, zrozumienia i tolerancji wobec innych, poprzez poznanie kultury i realiów krajów niemieckojęzycznych,
  3. rozbudzenie zainteresowania uczniów językiem niemieckim
  4. rozwijanie poczucia własnej wartości oraz wiary we własne możliwości.
 3. W konkursie uczestniczy dwóch uczniów oficjalnie zgłoszonych przez szkołę organizatorowi konkursu do dnia 30.04.2018 r. Szkoły mogą wyłonić swoich reprezentantów po przeprowadzeniu szkolnego etapu konkursu. Na etapie powiatowym uczniowie z danej szkoły pracują zespołowo podczas testu, w części ustnej samodzielnie.
 4. Konkurs odbędzie się 09.05.2018 r. o godz. 9:00 w auli Szkoły Podstawowej nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ignacego Łukasiewicza w Jaśle w Zespole Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle
 5. Konkurs odbędzie się w dwóch etapach:
  • I etap – pisemny test w języku niemieckim, trwający 45 minut, po którym 5 najlepszych szkół zostanie zakwalifikowanych przez jury do II etapu,
  • II etap – część ustna – uczniowie z danej szkoły odpowiadają na pytania jury z zakresu kulturoznawstwa (wypowiada się każdy uczeń). II etap odbędzie się bezpośrednio po ogłoszeniu wyników I etapu.
 6. Zgłoszenia – w formie pisemnej – należy kierować na adres:
  Zespół Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle
  „Państwa DACHL”
  ul. Szkolna 38
  38-200 Jasło
 7. W trakcie trwania konkursu uczniowie nie mogą korzystać z żadnych pomocy naukowych. Obowiązuje całkowita poprawność językowa.
 8. Przeprowadzeniem konkursu zajmować się będzie komisja składająca się z nauczycieli języka niemieckiego, która oceni prace uczestników konkursu według ściśle ustalonych kryteriów.
 9. Wszelkie koszty związane z uczestnictwem w konkursie (dojazd, opieka) ponoszą szkoły biorące w nim udział.
 10. Laureaci konkursu (miejsca I-III) otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe, pozostali wyróżnienia.

W razie pytań lub wątpliwości zainteresowanych prosimy o kontakt na adres jbolek@zsm3jaslo.pl  lub telefoniczny; telefon Zespołu Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle: 134467630.

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie http://www.gim2jaslo.edu.pl/konkursy/dach

Informacji udziela koordynator konkursu, tj. Krystyna Filip, Anna Gierlicka.

Zakres wiedzy

Bibliografia:


Zadania z poprzednich edycji

© SP 12, Jasło 15 XII 17
Dobry StartPostaw na rodzinę!Srebrna Honorowa Odznaka Przyjaciel Hufca ZHP Jasłocertyfikat: Bezpieczna i przyjazna szkołaDęby pamięci Stowarzyszenie Weteranów Polskich Formacji Granicznych
Google translate translateJasło - Aplikacje Android w Google Playpolskawliczbach.plWolne lektury
lciasteczka·Nu Html Checker·CSS W3CFeed_iconKurs HTML - strona WWW za darmo