Przejdź do treści

Szkoła Podstawowa nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Ignacego Łukasiewicza w Jaśle
w Zespole Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle

POWIATOWY KONKURS JĘZYKA NIEMIECKIEGO

„Państwa DACHL”patronat honorowy

Wyniki XI edycji

 • I miejsce – Dagmara Cyran i Aleksandra Wilk – Zespół Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle
 • II miejsce – Magdalena Fila i Aleksander Hycnar – Szkoła Podstawowa nr 4 w Jaśle
 • III miejsce – Eliza Potera i Jacek Warzecha – Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół w Krempnej

Wyróżnienia:

 • Julia Sysoł i Dawid Pszczoła – Szkoła Podstawowa nr 2 w Jasle
 • Weronika Lubaś i Zuzanna Rzońca – Zespół Szkół Społecznych w Jaśle

REGULAMIN

 1. Konkurs „Państwa DACHL” przeznaczony jest dla uczniów III klas gimnazjum oraz VII i VIII klas szkół podstawowych z powiatu jasielskiego zainteresowanych językiem niemieckim oraz pogłębianiem swojej wiedzy z zakresu kulturoznawstwa.
 2. Główne cele konkursu „Państwa DACHL” to:
  1. sprawdzenie wiedzy uczniów o krajach niemieckojęzycznych: Niemcy, Austria, Szwajcaria oraz Liechtenstein,
  2. kształtowanie postaw otwartości, zrozumienia i tolerancji wobec innych, poprzez poznanie kultury i realiów krajów niemieckojęzycznych,
  3. rozbudzenie zainteresowania uczniów językiem niemieckim
  4. rozwijanie poczucia własnej wartości oraz wiary we własne możliwości.
 3. W konkursie uczestniczy dwóch uczniów oficjalnie zgłoszonych przez szkołę organizatorowi konkursu do dnia 12 kwietnia 2019 roku. Szkoły mogą wyłonić swoich reprezentantów po przeprowadzeniu szkolnego etapu konkursu. Na etapie powiatowym uczniowie z danej szkoły pracują zespołowo podczas testu, w części ustnej samodzielnie.
 4. Konkurs odbędzie się 16 maja 2019 roku o godz. 1000 w auli Szkoły Podstawowej nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ignacego Łukasiewicza w Jaśle w Zespole Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle
 5. Konkurs odbędzie się w dwóch etapach:
  • I etap – pisemny test w języku niemieckim, trwający 45 minut, po którym 5 najlepszych szkół zostanie zakwalifikowanych przez jury do II etapu,
  • II etap – część ustna – uczniowie z danej szkoły odpowiadają na pytania jury z zakresu kulturoznawstwa (wypowiada się każdy uczeń). II etap odbędzie się bezpośrednio po ogłoszeniu wyników I etapu.
 6. Zgłoszenia – w formie pisemnej – należy kierować na adres:
  Zespół Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle
  „Państwa DACHL”
  ul. Szkolna 38
  38-200 Jasło
  lub elektronicznej - jbolek@zsm3jaslo.pl 
 7. Konkurs odbywa się w języku niemieckim. Obowiązuje poprawność językowa.
 8. Przeprowadzeniem konkursu zajmować się będzie komisja składająca się z nauczycieli języka niemieckiego, która oceni prace uczestników konkursu według ściśle ustalonych kryteriów.
 9. Wszelkie koszty związane z uczestnictwem w konkursie (dojazd, opieka) ponoszą szkoły biorące w nim udział.
 10. Laureaci konkursu (miejsca I-III) otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe, pozostali wyróżnienia.

W razie pytań lub wątpliwości zainteresowanych prosimy o kontakt na adres jbolek@zsm3jaslo.pl  lub telefoniczny; telefon Zespołu Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle: 134467630.

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie http://www.zsm3jaslo.pl/konkursy/dach

Koordynatorzy konkursu: Krystyna Filip i Anna Kielar.

Zakres wiedzy

Bibliografia:


Zadania z poprzednich edycji

© SP 12, Jasło 17 V 19
Dobry StartPostaw na rodzinę!Srebrna Honorowa Odznaka Przyjaciel Hufca ZHP Jasłocertyfikat: Bezpieczna i przyjazna szkołaDęby pamięci Stowarzyszenie Weteranów Polskich Formacji Granicznych
Google translate translateCITiK Jasłopolskawliczbach.plWolne lektury
lciasteczka·Nu Html Checker·CSS W3CFeed_iconKurs HTML - strona WWW za darmo