Przejdź do treści

Szkoła Podstawowa nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Ignacego Łukasiewicza
w Zespole Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle

2018/19

Nadchodzące wydarzenia:

czerwiec - sierpień

6Edukacyjny Wieczór Filmowy
7Święto Szkoły (Rodzinne świętowanie z 12)
dzień wolny od zajęć dydaktycznych
12Zebrania z rodzicami -
poinformowanie rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanej ocenie rocznej

  • 1600 – klasy szkoły podstawowej
  • 1700 – klasy gimnazjalne
15Komers
19Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych
  • 800 - zakończenie roku szkolnego 2018/19 dla klas I-III, po akademii spotkanie z wychowawcami w klasach
  • 900 - uroczysta Msza Święta w Kościele pw. Matki Bożej Częstochowskiej
  • 1000 - zakończenie roku szkolnego 2018/19 dla klas IV-VIII, po akademii spotkanie z wychowawcami w klasach
  • 1200 - zakończenie roku szkolnego 2018/19 dla klas gimnazjalnych, po akademii spotkanie z wychowawcami w klasach
20 czerwca - 31 sierpniaFerie letnie

poprzednie miesiące, ubiegłe lata

© SP 12, Jasło 13 VI 19
Dobry StartPostaw na rodzinę!Srebrna Honorowa Odznaka Przyjaciel Hufca ZHP Jasłocertyfikat: Bezpieczna i przyjazna szkołaDęby pamięci Stowarzyszenie Weteranów Polskich Formacji Granicznych
Google translate translateCITiK Jasłopolskawliczbach.plWolne lektury
lciasteczka·Nu Html Checker·CSS W3CFeed_iconKurs HTML - strona WWW za darmo