Przeskocz do treści
Strona istnieje 19 lat 8 miesięcy 18 dni 17 godzin i 19 min.

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2016/17 w Zespole Szkół Miejskich Nr 3 – Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ignacego Łukasiewicza w Jaśle

Działania Samorządu UczniowskiegoTermin realizacjiUwagi
Spotkanie organizacyjne opiekunów – powołanie sekcji:
  • porządkowej – Bożena Dubiel
  • kulturalno – oświatowej – Marta Dzik, Anna Kielar, Agnieszka Bosak
wrzesień 2016
Nabór chętnych uczniów klas I – III do Samorządu Uczniowskiegowrzesień 2016
Spotkanie organizacyjne opiekunów i członków SUwrzesień 2016
porządkowanie ”obejścia” Dębów Katyńskichwrzesień 2016współpraca z 139. DH Lisy
Wybory Samorządu Uczniowskiego (audycja, akcja plakatowa, wybór komisji wyborczej)wrzesień 2016projekt CEO „Samorządy mają głos” (współpraca z p. Iloną Dranką)
Wybór „szczęśliwego numerka”cały rok szkolnywspółpraca z p. Ryszardem Goryczką
Konkurs „Klasa na medal”1 października 2016 – 30 kwietnia 2017wspólnie z wolontariatem, KE Eurogim, pedagogiem, wychowawcami, Radą Rodziców
Dzień Koszuli w Kratkę20.10.2016
„Pamiętamy” – akcja sprzątania grobów na Starym Cmentarzu i złożenie kwiatów oraz zniczy na grobie córki I. Łukasiewiczapaździernik – listopad 2016współpraca z 139. DH Lisy
Tydzień globalizacji „Od edukacji globalnej do odpowiedzialności za świat”listopad 2016współpraca z Eurogimem
Dzień Pluszowego Misia25.11.2016
Dyskoteka andrzejkowalistopad 2016
Mikołajki szkolne i dzień czapek mikołajkowych6.12.2016
Dzień Życzliwościgrudzień 2016współpraca z pedagogiem i psychologiem
Dzień czerwony13.01.2017
Poczta Walentynkowa i dyskotekaluty 2017
Wieczór filmowyluty, maj 2017
Dzień otwartyII półrocze 2017współpraca z organizatorami
Dzień piżamowy21.03.2017
Dzień radia11.04.2017współpraca radiem szkolnym
Organizacja Święta Szkoły1.06.2017
Udział w Żakinadzieczerwiec 2017
Sprawdzanie obuwia zamiennego1 listopada 2016 - 31 marca 2017
Udział w uroczystościach miejskichcały rok szkolny
Prowadzenie strony FB Samorządu Uczniowskiego (prezentacja ogłoszeń, działań samorządowców, propozycji zajęć organizacji i kółek działających w szkole, ogłoszenia od nauczycieli)cały rok szkolnywspółpraca z p. Iloną Dranką
Spotkania Rady SU oraz udział w opiniowaniu spraw różnychcały rok szkolny
Prowadzenie tablicy informacyjnej na korytarzu szkolnymcały rok szkolny