Przejdź do treści

Szkoła Podstawowa nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Ignacego Łukasiewicza w Jaśle
w Zespole Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle

5 kroków do szkoły ponadpodstawowej (z oddziałami klas pierwszych dotychczasowych szkół ponadgimnazjalnych: trzyletniego liceum ogólnokształcącego i czteroletniego technikum) dla absolwentów szkół podstawowych i absolwentów gimnazjum

Jak dostać się do szkoły ponadpodstawowej/ponadgimnazjalnej?

Instrukcja dla uczniów, którzy uczą się w szkołach na terenie powiatu jasielskiego

1. W szkole, do której uczęszczasz, otrzymasz login (identyfikator) i hasło do swojego osobistego konta. Zaloguj się do systemu na stronie internetowej:

https://podkarpacie.edu.com.pl

Sprawdź, czy Twoje dane osobowe są poprawne i uzupełnij je. Zmień hasło dostępu na łatwiejsze do zapamiętania.

Login i hasło otrzymasz 14 maja 2019

2. Przejrzyj ofertę szkół. Wybierz oddziały, do których chcesz kandydować. Wydrukuj wniosek, daj do podpisu rodzicom (opiekunom prawnym) i zanieś do szkoły, w której jest oddział wybrany przez Ciebie jako pierwszy. Będzie to Twoja szkoła pierwszego wyboru.

Zrób to do 19 czerwca 2019, do godziny 1400

Pamiętaj! Możesz wybrać dowolną liczbę oddziałów w maksymalnie trzech szkołach. Ustal kolejność oddziałów, w jakiej chciałbyś się do nich dostać.

3. 19 czerwca 2019, do godziny 1000 zaloguj się ponownie do systemu i zweryfikuj poprawność danych o osiągnięciach wprowadzonych przez Twoją macierzystą szkołę.

4. Od 5 lipca 2019, od godz. 1000 możesz sprawdzić, do której szkoły zostałeś zakwalifikowany.

5. Aby potwierdzić wolę podjęcia nauki w szkole, do której zostałeś zakwalifikowany, dostarcz do tej szkoły oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej/gimnazjum i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu (w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie kształcenie w zawodzie - także zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu).

Powinieneś to zrobić w dniach od 5 do 10 lipca 2019,
do godziny 1400

6. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych nastąpi 12 lipca 2019 do godz. 1000.

Pamiętaj! Nie czekaj z wykonaniem zadań do ostatniej chwili!

…to wszystko! Powodzenia!

Uwaga!

Jeżeli interesuje Cię oferta szkoły nie uwzględnionej na stronach https://podkarpacie.edu.com.pl (czyli szkoły z miejscowości innej niż: Boguchwała, Brzostek, Czudec, Dębica, Gorzyce, Jarosław, Jasło, Jodłowa, Kołaczyce, Lesko, Lubaczów, Mielec, Nowosielce, Nowy Żmigród, Oleszyce, Pilzno, Przecław, Przemyśl, Pustków-Osiedle, Radomyśl Wielki, Radymno, Rymanów, Rzemień, Sanok, Stalowa Wola, Strzyżów, Tarnobrzeg, Trzcinica, Ustrzyki Dolne, Zaklików) koniecznie skontaktuj się z pedagogiem szkolnym (Pani E. Buglewicz), koordynatorem do spraw naboru elektronicznego (Pan R. Goryczka) lub wychowawcą swojej klasy. Będą Ci potrzebne poświadczone przez szkołę kopie świadectwa i zaświadczenia o wyniku egzaminu.

Pamiętaj!

Możesz złożyć podanie do maksymalnie 3 szkół. Jeżeli na stronach https://podkarpacie.edu.com.pl wybierzesz 3 szkoły to nie otrzymasz poświadczonych przez szkołę kopii świadectwa i zaświadczenia o wyniku egzaminu.

Harmonogramy rekrutacji na rok szkolny 2019/20
© SP 12, Jasło 20 VI 19
mLegitymacjaDobry Startlogo 800 080 222Postaw na rodzinę!Srebrna Honorowa Odznaka Przyjaciel Hufca ZHP Jasłocertyfikat: Bezpieczna i przyjazna szkołaDęby pamięci Stowarzyszenie Weteranów Polskich Formacji Granicznych
Google translate translateCITiK Jasłopolskawliczbach.pllogo e-podręcznikiWolne lektury
lciasteczka·Nu Html Checker·CSS W3CFeed_iconKurs HTML - strona WWW za darmo