Przeskocz do treści
Strona istnieje 20 lat 3 miesiące 14 dni 17 godzin i 42 min.

Nasi absolwenci w Sejmie Dzieci i Młodzieży

Końcem września 2018 r. w gmachu polskiego parlamentu odbyły się obrady Sejmu Dzieci i Młodzieży. Wśród nich, zresztą jak co roku, obecni byli młodzi jaślanie, którzy jeszcze jako uczniowie Zespołu Szkół Miejskich nr 3 zostali laureatami tego przedsięwzięcia edukacyjnego o charakterze konkursu ogólnopolskiego. Byli to: Wiktoria Kuznecka, Patrycja Burek, Jakub Rączka i Wiktor Filip - podopieczni ich nauczyciela Wiesława Hapa, który wraz z nimi z ramienia Podkarpackiego Kuratorium Oświaty towarzyszył podkarpackim posłom w wyjeździe do stolicy.

W tym roku zadanie rekrutacyjne polegało na zrealizowaniu kampanii wyborczej posła na Sejm Ustawodawczy 1919 r. lub Sejm I kadencji z wykorzystaniem środków przekazu dostępnych w Polsce w latach 1918-1922. Wykonane obszerne zadania rekrutacyjne ocenili członkowie ogólnopolskiej komisji. Celem tej sesji SDiM było kształtowanie postaw patriotycznych, podtrzymywanie i rozpowszechnianie tradycji narodowej oraz państwowej. Miała też na celu popularyzowanie wiedzy o Sejmie Ustawodawczym II RP.

Oddajmy głos Wiktorii Kuzneckiej: „Wybrałyśmy sobie postać z Jasła - posła na Sejm Ustawodawczy - doktora Ignacego Steinhausa, stryja profesora i matematyka, jaślanina Hugona Steinhausa. W oparciu o różne materiały i źródła sporządziłyśmy jego życiorys. Przygotowałyśmy plakaty przybliżające postać i program posła i jego ugrupowania, stworzyłyśmy gazetkę wyborczą (wzorując się na gazecie konserwatystów z tamtych czasów) uświadamiającą ludziom na czym polegały poglądy Ignacego Steinhausa oraz program partii konserwatystów”.

Wypowiedź koleżanki z duetu zespołu konkursowego uzupełnia Patrycja Burek: „Dotarłyśmy do materiałów i źródeł, poznałyśmy dzieje Sejmu Ustawodawczego i Sejmu II RP pierwszej kadencji. Opracowałyśmy wiele ulotek wyborczych. W oparciu o przygotowane przez nas ankiety przeprowadziłyśmy szerokie badania świadomości społecznej mieszkańców Jasła i okolic na temat postaci naszego posła i jego programu. Największymi plusami naszej pracy było to, że dzięki nam wielu ludzi poznało postać, działalność i poglądy dra Steinhausa”.

Z kolei członek drugiego zespołu Wiktor Filip dodaje: „Wybraliśmy posła, który był związany z naszym miastem i powiatem - Jana Madejczyka - chłopa z wsi Wróblowa. Opracowaliśmy gazetkę wyborczą, którą oparliśmy na wzorze gazety ludowców z PSL „Piast”, przygotowaliśmy ulotki, które przekazywaliśmy podczas spotkań z jaślanami. Przygotowaliśmy wiece wyborcze - przed jasielskim pomnikiem Kościuszki i przed glorietką. W ich trakcie, w przygotowanych strojach z epoki przybliżyliśmy osobę i działalność naszego kandydata na posła, jego partię i jej program wyborczy. Te wiece miały charakter historycznego widowiska”.

Kolega Wiktora i jego partner w realizacji zadania projektowego - Jakub Rączka - podkreśla jeszcze inne aspekty konkursu: „Dotarliśmy do wielu ludzi, spopularyzowaliśmy i upowszechniliśmy wiedzę o naszym kandydacie na posła - i oczywiście późniejszym pośle II RP - jako o bohaterze lokalnym, o jego roli w historii regionu. Plusami naszego projektu było też przybliżenie dzieciom, młodzieży i dorosłym informacji na temat polskiego parlamentaryzmu i historii Sejmu Polski międzywojennej”.

Nauczyciel, opiekun i koordynator działań czwórki młodych jaślan, Wiesław Hap, uzupełnia ich wypowiedzi: „Sejm Dzieci i Młodzieży liczy 460 posłów, jego organizacja wzorowana jest na procedurach „dorosłego” Sejmu i ma przybliżać młodym ludziom zasady polskiego parlamentaryzmu. To ciekawy projekt edukacyjny, konkurs, w którym nagrodą dla najlepszych kreatywnych dwuosobowych zespołów z całej Polski jest udział w obradach w gmachu izby niższej polskiego parlamentu. Cieszę się, że i tym razem wśród młodych parlamentarzystów, którzy przeprowadzili najciekawsze badania, przedstawiły i zrealizowały najbardziej interesujące działania nie zabrakło uczniów z naszej szkoły”.

Uczestnicy Sejmu Dzieci Młodzieży podjęli uchwałę, że w związku ze znikomą wiedzą społeczeństwa polskiego o wybitnych przedstawicielach parlamentaryzmu II RP konieczne jest popularyzowanie i uporządkowanie informacji o ich wizji Polski oraz o dokonaniach w skali lokalnej, ogólnokrajowej i międzynarodowej. Debatując nad projektem uchwały często nawiązywali do obecnej sytuacji politycznej. Organizatorami XXIV sesji SDiM byli: Kancelaria Sejmu, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Instytut Pamięci Narodowej oraz Ośrodek Rozwoju Edukacji. Miała się ona odbyć - jak poprzednie sesje - 1 czerwca w Międzynarodowym Dniu Dziecka, ale została przeniesiona na wrzesień m.in. z uwagi na trwającą wtedy w Sejmie akcję protestacyjną osób niepełnosprawnych, ich rodziców i opiekunów.

Kliknij w wybrane zdjęcie aby rozpocząć pokaz

  • 119517 bajtów
  • 146524 bajtów
  • 212115 bajtów
  • 164587 bajtów
  • 116608 bajtów
  • 156227 bajtów
  • 186433 bajtów
  • 174645 bajtów
Skrypt galerii pobrany z itporady.pl
został dopasowany do naszych potrzeb.