Przeskocz do treści
Strona istnieje 20 lat 4 miesiące 28 dni 9 godzin i 46 min.

Nasi uczniowie realizują projekt patriotyczny

Postanowiliśmy ubiegać się o mandat posła Sejmu Dzieci i Młodzieży. Utworzyliśmy dwuosobowy zespół, szczegółowo zapoznaliśmy się z regulaminem, a potem przystąpiliśmy do konkretnych działań. Zarejestrowaliśmy się i zaczęliśmy szukać postać posła, który był parlamentarzystą w II RP, a później podczas II wojny światowej dalej działał dla dobra ojczyzny. Wybraliśmy postać parlamentarzysty związanego z terenami, które już dziś, niestety, nie należą do Polski, z Kresami, z Lwowem. Jest nim prof. Kazimierz Bartel. W oparciu o różne materiały i źródła sporządziliśmy jego biogram. Pragniemy propagować życie i działalność tego wielkiego Polaka, także w środowisku uczniów, nauczycieli i rodziców związanych z naszą szkołą.

Kazimierz Bartel ur. się 3 III 1882 r. we Lwowie. W 1907 r. ukończył studia na Politechnice Lwowskiej. W 1909 r. uzyskał tytuł doktora nauk technicznych. Studiował też matematykę i filozofię na Uniwersytecie Franciszkańskim we Lwowie i na Uniwersytecie w Monachium. Pracował na Politechnice Lwowskiej w Katedrze Geometrii Wykreślnej i w 1917 r. uzyskał tytuł profesora zwyczajnego. W I wojnie światowej służył w armii austro-węgierskiej. W 1918 r. i w 1919 r. walczył o Lwów z Ukraińcami, w stopniu majora WP. Po odbiciu Lwowa został ministrem kolei. Po wojnie z bolszewikami otrzymał stopień podpułkownika. W 1922 r. został wybrany do Sejmu i był posłem do 1929 r. Był członkiem PSL „Wyzwolenie”, a w 1925 r. współzałożycielem Klubu Pracy.

Po przewrocie majowym 1926 r. został po raz pierwszy premierem. Później był nim jeszcze czterokrotnie. Jego rząd prowadził bardzo aktywną działalność, zbierając się w pewnych okresach codziennie. Był człowiekiem dialogu, spotykał się z przedstawicielami klubów parlamentarnych, łagodził spory i zarządzał państwem. Był liberałem w obozie sanacyjnym i rzecznikiem współpracy z parlamentem. Udało mu się stworzyć sprawny system działania rządu w powiązaniu z Sejmem i urzędnikami. Był pośrednikiem pomiędzy Piłsudskim a marszałkiem Sejmu. Po wycofaniu się z życia politycznego w 1930 r. powrócił do kariery naukowej na Politechnice Lwowskiej, jako rektor. W 1937 r. został senatorem RP i był nim do wybuchu wojny.

We IX 1939 r., w czasie obrony Lwowa, stanął na czele Komitetu Obywatelskiego. Po zajęciu Lwowa przez Sowietów pozwolono mu na wykłady na politechnice. Premier Rządu RP na uchodźstwie gen. Sikorski, w VI 1941 r., zgłosił Radzie Ministrów kandydaturę Bartla na stanowisko ambasadora RP w Moskwie. Minister spraw wewnętrznych stwierdził, że profesorowi należy zawdzięczać zachowanie polskiego charakteru Politechniki Lwowskiej w czasie okupacji bolszewickiej, znajduje się na miejscu i jest „politycznie lojalny”. Sikorskiemu nie udało się odnaleźć Bartla na terenie ZSRR.

Po zajęciu Lwowa przez Niemców został on aresztowany 2 VII 1941 r. i przewieziony do więzienia Gestapo. 21 VII został przeniesiony do więzienia przy ul. Łąckiego, gdzie traktowano go brutalnie, a pewnego dnia gestapowiec kazał mu czyścić buty Ukraińcowi z Hilfsgestapo, „by polski profesor i minister czyścił buty parobkowi ukraińskiemu od koni”. Profesor, załamany psychicznie, został rozstrzelany 25 VII 1941 r. wieczorem lub nocą, już 26 VII, na Piaskach Janowskich lub na tzw. Wulce. Nocą z 7 na 8 X 1943 r. Sonderkommando złożone z Żydów na rozkaz Niemców odkopało ze zbiorowej mogiły zwłoki zamordowanych polskich profesorów, celem zatarcia śladów przed zbliżającymi się wojskami sowieckimi. Wyciągano z ubrań dokumenty, i okazało się, że był tam prof. Bartel. 9 X 1943 r. ułożono zwłoki na stosie i podpalono. Członkowie Sonderkommando przesiali popiół i rozrzucili go po okolicznych polach.

W wyniku naszych rozmaitych działań projektowych przygotowaliśmy również króciutki film biograficzny „Kazimierz Bartel 1882-1941” jaki nagraliśmy na podstawie przygotowanego przez nas scenariusza, powstałego w konsultacji z fachowcem. W tym filmiku poświęconym naszemu parlamentarzyście, również sami wystąpiliśmy. Wykorzystaliśmy w nim różne źródła historyczne, w tym pisane i filmowe. Film można obejrzeć tutaj:

Maciej Sroka i Kacper Skuba (III c)

Kliknij w wybrane zdjęcie aby rozpocząć pokaz

  • 37998 bajtów
  • 111945 bajtów
  • 15108 bajtów
  • 85773 bajtów
  • 44216 bajtów
  • 12423 bajtów
  • 37779 bajtów
  • 163989 bajtów
Skrypt galerii pobrany z itporady.pl
został dopasowany do naszych potrzeb.