Przejdź do treści

Szkoła Podstawowa nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Ignacego Łukasiewicza w Jaśle
w Zespole Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle

W roku szkolnym 2017/18 w ramach Jasielskiej Ligi Naukowej z Lotosem w Szkole Podstawowej nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi w Jaśle realizowanych jest 7 projektów badawczych.

Uczniowie klasy pierwszej realizują projekt Piosenka mojego dzieciństwa – jakie piosenki towarzyszą nam, a jakich utworów słuchali nasi rodzice i dziadkowie?

Projekt Co piszczy w trawie? realizowany jest przez uczniów klasy 3. Podczas realizacji zadań projektowych dzieci poznają rodzaje i rolę łąk oraz ich faunę i florę. Dokonują tego, pracując z odpowiednimi źródłami informacji, prowadząc obserwacje i doświadczenia. Wykonają własne zielniki i albumy.

W ramach projektu naukowo-badawczego Dociekliwi detektywi na tropie, czyli jak zmienia się przyroda w różnych porach roku? uczniowie klasy 3 wykorzystują kreatywną i atrakcyjną metodę uczenia, która opiera się na strategii rozwiązywania problemu. Tematyka projektu zakłada propagowanie wiedzy o zmianach w przyrodzie w różnych porach roku oraz rozwijanie wrażliwości artystycznej dzieci poprzez kontakt z przyrodą.

Celem projektu „Relax, take it easy” – czyli jak pomóc młodzieży szkolnej w radzeniu sobie ze stresem? jest zmierzenie poziomu stresu uczniów jasielskich szkół oraz określenie jego źródeł. Informacje zebrane podczas realizacji projektu wykorzystane zostaną do upowszechniania wiedzy na temat sposobów radzenia sobie ze stresem.

Pomysł projektu Jasielskie smaki czyli jakie są ulubione potrawy mieszkańców Jasła? jest odpowiedzią na zainteresowanie uczennic tematyką kulinarną. Jego celem jest poznanie gustów kulinarnych mieszkańców Jasła i na tej podstawie opracowanie książki kucharskiej zawierającej przepisy na ulubione przez jaślan potrawy.

Projekt: Jakie zastosowanie znalazła reakcja zobojętniania w naszym życiu? realizują uczennice drugiej klasy gimnazjum. Bardzo dobrze sprawdzają się one w roli młodych chemików, poprawnie posługując się nomenklaturą chemiczną przy wykonywaniu doświadczeń.

W projekcie naukowo-badawczym: „Perła Podkarpacia” w archiwalnych fotografiach na tle muzyki z epoki. Jak stworzyć dokumentalny film o charakterze prezentacji fotograficzno-muzycznej o dawnym Jaśle? uczniowie badają jaki jest stan zasobów archiwalnych w postaci fotografii i pocztówek na temat dziejów Jasła w latach autonomii galicyjskiej i w czasie II RP oraz jaka muzyka towarzyszyła mieszkańcom miasta w tamtym okresie. Celem projektu jest też znalezienie odpowiedzi: jak stworzyć dokumentalny film o charakterze prezentacji fotograficzno-muzycznej o dawnym Jaśle.

© SP 12, Jasło 19 III 18
Dobry StartPostaw na rodzinę!Srebrna Honorowa Odznaka Przyjaciel Hufca ZHP Jasłocertyfikat: Bezpieczna i przyjazna szkołaDęby pamięci Stowarzyszenie Weteranów Polskich Formacji Granicznych
Google translate translateCITiK Jasłopolskawliczbach.plWolne lektury
lciasteczka·Nu Html Checker·CSS W3CFeed_iconKurs HTML - strona WWW za darmo