Przejdź do treści

Szkoła Podstawowa nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Ignacego Łukasiewicza w Jaśle
w Zespole Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle

HISTORIA BIBLOTEKI

Historia biblioteki jest nierozerwalnie związana z historią szkoły. Istnieje ona od 1987 r. tj. od powstania Szkoły Podstawowej Nr 9. W 1988 roku szkoła otrzymała nowy, nie w pełni wykończony obiekt. Początkowo biblioteka mieściła się w małej sali lekcyjnej. Kiedy w 1990 roku oddano do użytku szkoły ostatni segment, biblioteka otrzymała piękny, przestronny, dwuizbowy lokal, w którym urządzono wypożyczalnię i czytelnię.

Rozmiar: 59724 bajtówRozmiar: 62558 bajtów

W 1999 roku, w wyniku reformy edukacji utworzono Gimnazjum Nr 2. Od tego czasu w jednym budynku mieszczą się dwie szkoły. Czytelnikami biblioteki są uczniowie obydwu szkół.

Rozmiar: 18317 bajtów

Posiadamy bardzo dobre warunki lokalowe: wypożyczalnię, czytelnię ze stanowiskami multimedialnymi oraz magazyn. Wszystkie pomieszczenia są estetycznie urządzone i odpowiednio wyposażone. Dwa komputery multimedialne w czytelni służą do przeglądania encyklopedii i słowników multimedialnych.

Głównym źródłem informacji w bibliotece są:

katalogi - alfabetyczny i rzeczowy, katalog zbiorów specjalnych (płyty, kasety video, taśmy magnetofonowe, CD-ROM-y), kartoteki: osobowa i zagadnieniowa.

W bibliotece pracują dwie nauczycielki bibliotekarze: Agnieszka Juryś oraz Małgorzata Zawadzka.

Ważniejsze imprezy

Wystawa "Historia ekologii" zorganizowana przy okazji konkursu ekologicznego "Zielona Ścieżka Gimnazjalisty" - 21.03.2000 rok.

Rozmiar: 8273 bajtówRozmiar: 6943 bajtów

Wystawa "Juliusz Słowacki" zorganizowana na potrzeby konkursu "Juliusz Słowacki - Wielki Romantyk" - 5 styczeń - 10 luty 2000 rok.

Rozmiar: 29645 bajtówRozmiar: 24786 bajtów
Rozmiar: 81987 bajtów

Wystawa "Bronisława Betlej" przygotowana w celu przybliżenia młodzieży sylwetki poetki, z która odbyło się spotkanie - 19 czerwca 2000 rok.

Rozmiar: 9102 bajtówRozmiar: 23168 bajtów

Spotkanie z Bronisławą Betlej - czerwiec 2000 rok.

Rozmiar: 15499 bajtów

Spotkanie z Józefem Baranem - 16 luty 2001 rok.

Międzyszkolny Konkurs Czytelniczy pt. "Juliusz Słowacki - Wielki Romantyk" zorganizowały Gimnazjum Nr 2 oraz Szkoła Podstawowa Nr 9. Stanowił on podsumowanie kończącego się Roku Słowackiego. Zakładał udział uczniów klas VI, VIII i gimnazjalnych szkół z terenu miasta Jasła. Zgłosiło się siedem szkół podstawowych i dwa gimnazja. Konkurs trwał od 5 stycznia do 10 lutego 2000 roku i składał się z następujących konkurencji: literacka - krzyżówka z hasłem, quiz "Czy znasz ten cytat", test, recytacja teatralna - inscenizacja fragmentu dramatu plastyczna - wykonanie plakatu. I miejsce zajęło Gimnazjum Nr 1 II miejsce Szkoła Podstawowa Nr 9 III miejsce Szkoła Podstawowa Nr 8.

Rozmiar: 17955 bajtówRozmiar: 26014 bajtów

Nasi uczniowie biorący udział w konkursie zajęli następujące lokaty: III miejsce za krzyżówkę - N. Jerzak, A. Radwan, II miejsce w quizie - S. Kwaśniewska, J. Mosoń, G. Bebło,IV miejsce za recytację - M. Szubarga,V miejsce za recytację - A. Bieńkowska.

Rozmiar: 30054 bajtówRozmiar: 37185 bajtów

Konkurs "Na Przełomie Tysiącleci" drugi z cyklu "Wielcy Twórcy Literatury Polskiej". Było to ogromne przedsięwzięcie realizowane przy współpracy Szkoły Podstawowej Nr9 i Gimnazjum Nr2 w dniach 12.02 - 29 marzec. Nad sprawnym przebiegiem konkursu czuwała Magdalena Zawadzka.

© SP 12, Jasło 7 III 18
Dobry StartPostaw na rodzinę!Srebrna Honorowa Odznaka Przyjaciel Hufca ZHP Jasłocertyfikat: Bezpieczna i przyjazna szkołaDęby pamięci Stowarzyszenie Weteranów Polskich Formacji Granicznych
Google translate translateCITiK Jasłopolskawliczbach.plWolne lektury
lciasteczka·Nu Html Checker·CSS W3CFeed_iconKurs HTML - strona WWW za darmo