Przeskocz do treści
Strona istnieje 22 lata 11 miesięcy 9 dni 17 godzin i 39 min.

I Międzynarodowe Spotkanie Projektowe – Tarquinia – X 2016

Tarquinia – X 2016

W dniach 10 i 11 października odbyło się pierwsze międzynarodowe spotkanie projektowe TPM 1 we Włoszech w mieście Tranquinia oddalonym około 100 km od Rzymu, w którym mieści się szkoła koordynatora projektu Erasmus + „ELIOT”. Tarquinia to w starożytności miasto etruskie, w którym znajdziemy zabytkowe, średniowieczne Stare Miasto, o dużej wartości historycznej, Muzeum etruskie i etruska nekropolia umieszczone są na liście światowego dziedzictwa UNESCO. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele wszystkich krajów biorących udział w projekcie: Włoch, Węgier, Wielkiej Brytanii, Grecji, Portugalii, Holandii i Polski, Reprezentantami naszego kraju była koordynatorka projektu Jadwiga Moskal oraz nauczyciel języka angielskiego Agata Hap.

Dwudniowa wizyta w Tarquinii została przygotowana przez szkołę włoską i miała na celu przeprowadzenie dokładnej analizy projektu, omówienie zadań projektowych oraz opracowanie szczegółowego terminarza. W pierwszym dniu uczestnicy spotkania dokonali prezentacji krajów partnerskich, przeanalizowali cele projektu oraz ustalili terminy powstania bazy do upowszechniania i komunikowania się w projekcie. Ponadto omówiono metodę dramy w nauczaniu i sposób wykorzystania jej w projekcie oraz ustalono zasadę udziału uczniów w projekcie z uwzględnieniem uczniów o niskich możliwościach edukacyjnych.

Drugiego dnia skupiono się na podziale zadań dotyczących bezpośrednio merytorycznych spraw projektu: wybrano przedmioty, które będą realizowane metodą dramy oraz koordynatorów tych przedmiotów. Następnie przystąpiono do analizy terminów mobilności fizycznej i wirtualnej z uwzględnieniem różnych terminów egzaminów oraz świąt w 7 krajach partnerskich. Dokonano zmiany miejsca i daty TPM oraz mobilności. Zwrócono także uwagę na różne rodzaje budżetu oraz na sposób jego naliczania. Omówiono również certyfikowanie wyjazdów i wypracowano również zestaw dokumentów, które potwierdzają udział w projekcie: certyfikaty, listę obecności. Następne spotkanie projektowe odbędzie się w lutym w Holandii.