Przejdź do treści

Szkoła Podstawowa nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Ignacego Łukasiewicza w Jaśle
w Zespole Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle

Projekt Erasmus+ pt. „STEAM time - Solve UNESCO crime” będzie realizowany przez 24 miesiące od 1.09.2018 r. do 31.08.2020 r. przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ignacego Łukasiewicza w Jaśle Jasielska szkoła jest jednym z pięciu krajów partnerskich, które uczestniczą w projekcie. Kraje partnerskie to:

Głównym celem projektu jest rozwój obywatelstwa europejskiego poprzez lepszą znajomość innych kultur oraz tworzenie i wymiana interesujących materiałów opartych na europejskim dziedzictwie kulturowego UNESCO. Ponadto wdrażanie innowacyjnych praktyk i wymiana doświadczenia na poziomie europejskim związane z STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka i matematyka).

Zostanie to osiągnięte przez rozwiązanie zadań związanych z obszarem STEAM i dziedzictwem kulturowym UNESCO podczas pięciu wymian uczniów i nauczycieli. Każda z pięciu szkół jest zainteresowana wymianą doświadczeń w krajach partnerskich oraz poszerzaniem swojej wiedzy. Oczekujemy, że udział naszych uczniów w mobilnościach wprowadzi ich do ścieżki uczenia się przez całe życie i może przyczynić się do wiedzy i umiejętności, których będą potrzebować w przyszłości uczestnicząc w gospodarce europejskiej. Ponadto celem projektu jest podnoszenie jakości kształcenia, rozwijanie kompetencji psychologicznych i społecznych uczniów, budowanie dialogu międzykulturowego i międzypokoleniowego, efektywny rozwój zawodowy nauczycieli, poszerzenie i praktyczne wykorzystanie umiejętności językowych, rozwój świadomości w zakresie praktycznego korzystania z dostępnej technologii komunikacyjno - informacyjnej, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów o specjalnych potrzebach, znajdujących się w trudnej sytuacji materialno – bytowej.

© SP 12, Jasło 28 IX 18
Dobry StartPostaw na rodzinę!Srebrna Honorowa Odznaka Przyjaciel Hufca ZHP JasłoW roku szkolnym 2017/18 nasza szkoła współpracuje w realizacji projektu „SYSTEM  ODDZIAŁYWAŃ  PROFIALKTYCZNYCH W  POLSCE - stan  i rekomendacje dla zwiększenia skuteczności i efektywności planowania i realizowania działań profilaktycznych w mikro i makro skali”certyfikat: Bezpieczna i przyjazna szkołaDęby pamięci Stowarzyszenie Weteranów Polskich Formacji Granicznych
Google translate translateJasło - Aplikacje Android w Google Playpolskawliczbach.plWolne lektury
lciasteczka·Nu Html Checker·CSS W3CFeed_iconKurs HTML - strona WWW za darmo