Przejdź do treści

Szkoła Podstawowa nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Ignacego Łukasiewicza w Jaśle
w Zespole Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle

Wiersze Małgorzaty Strzałkowskiej pędzlem malowane

konkurs plastyczny

Regulamin

 1. Cele konkursu:
  • Przybliżenie uczestnikom konkursu utworów Małgorzaty Strzałkowskiej
  • Kształtowanie postaw twórczych i kreatywności
  • Prezentacja własnych dokonań twórczych
  • Poszukiwanie nowych środków wyrazu
 2. Adresaci konkursu: Uczniowie klas I – VII SP nr 12 w Jaśle w trzech grupach wiekowych:
  • I grupa – klasy I – III
  • II grupa – klasy IV – V
  • III grupa – klasy VI – VII
 3. Przebieg konkursu
  1. Konkurs przeprowadzony zostanie w kategorii pracy plastycznej.
  2. Każda klasa zgłasza do konkursu prace plastyczne wykonane przez uczniów (liczba nieograniczona).
  3. Praca plastyczna może być wykonana dowolną techniką płaską (malowanie, rysowanie, wydzieranie i wycinanie itp.) na bloku rysunkowym w formacie A3 (z wyłączeniem plasteliny oraz materiałów sypkich), nie dopuszcza się praz zbiorowych.
  4. Oceny prac konkursowych dokona jury powołane przez organizatorów.
  5. Ocena prac plastycznych uwzględniać będzie – estetykę pracy, staranność wykonania, inwencje twórczą.
  6. Dla zwycięzców konkursu w poszczególnych grupach wiekowych przewidziane są nagrody.
  7. Prace plastyczne należy składać u wychowawców klas do 23.04.2017r. Pracę należy podpisać na odwrocie (imię i nazwisko, klasa)
 4. Organizacja: Katarzyna Barzyk, Agnieszka Juryś

Życzymy wspaniałej zabawy!

© SP 12, Jasło 11 X 17
Dobry StartPostaw na rodzinę!Srebrna Honorowa Odznaka Przyjaciel Hufca ZHP Jasłocertyfikat: Bezpieczna i przyjazna szkołaDęby pamięci Stowarzyszenie Weteranów Polskich Formacji Granicznych
Google translate translateCITiK Jasłopolskawliczbach.plWolne lektury
lciasteczka·Nu Html Checker·CSS W3CFeed_iconKurs HTML - strona WWW za darmo