Przejdź do treści

Szkoła Podstawowa nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Ignacego Łukasiewicza w Jaśle
w Zespole Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle

Kurtyna w górę

Mini przegląd małych form scenicznych

Regulamin

 1. Cele konkursu:
  • Przybliżenie uczestnikom konkursu utworów Małgorzaty Strzałkowskiej
  • Kształtowanie postaw twórczych i kreatywności
  • Poszukiwanie nowych środków wyrazu
 2. Adresaci konkursu: Uczniowie klas I – VII SP nr 12 w Jaśle w trzech grupach wiekowych:
  • I grupa – klasy I – III
  • II grupa – klasy IV – V
  • III grupa – klasy VI – VII
 3. Przebieg konkursu
  1. Konkurs przeprowadzony zostanie w kategorii - prezentacja małej formy scenicznej.
  2. Każda klasa zgłasza do konkursu jedną prezentację sceniczną wylosowanego wcześniej utworu Małgorzaty Strzałkowskiej z tomu „Teatrzyki z morałami”
  3. Oceny prezentacji scenicznych dokona jury powołane przez organizatorów.
  4. Podczas prezentacji scenicznej oceniane będą – interpretacja utworu, kultura słowa oraz ogólne wrażenie artystyczne.
  5. Prezentacje sceniczne odbędą się w lutym 2018 r. (dokładny termin zostanie podany podczas losowania utworów) w auli szkolnej.
 4. Organizacja: Katarzyna Barzyk, Agnieszka Juryś
© SP 12, Jasło 11 X 17
Dobry StartPostaw na rodzinę!Srebrna Honorowa Odznaka Przyjaciel Hufca ZHP Jasłocertyfikat: Bezpieczna i przyjazna szkołaDęby pamięci Stowarzyszenie Weteranów Polskich Formacji Granicznych
Google translate translateCITiK Jasłopolskawliczbach.plWolne lektury
lciasteczka·Nu Html Checker·CSS W3CFeed_iconKurs HTML - strona WWW za darmo