Przejdź do treści

Szkoła Podstawowa nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Ignacego Łukasiewicza w Jaśle
w Zespole Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle

Wierszyki łamiące języki

 1. Cele konkursu:
  • popularyzowanie twórczości Małgorzaty Strzałkowskiej,
  • rozwijanie zdolności recytatorskich,
  • zainteresowanie uczniów poezją,
  • zachęcanie do występów na scenie,
  • prezentacja umiejętności uczniów,
  • uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze.
 2. Przebieg konkursu:
  1. Konkurs przebiega w trzech kategoriach:
   1. Klasy I-III
   2. Klasy IV-V
   3. Klasy VI-VII
  2. Każda klasa zgłasza do sześciu uczniów wyłonionych podczas eliminacji klasowych.
  3. Konkurs będzie miał formę prezentacji wybranego utworu poetyckiego Małgorzaty Strzałkowskiej.
  4. Termin prezentacji – 29 listopada 2017r.
  5. Komisja konkursowa dokona oceny według następujących kryteriów:
   • dobór tekstu i jego pamięciowe opanowanie,
   • interpretacja tekstu, kultura słowa,
   • ogólny wyraz artystyczny.
  6. Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody oraz punkty dla klasy w konkursie „Super Klasa”.
 3. Organizacja: Katarzyna Barzyk, Agnieszka Juryś
© SP 12, Jasło 7 XII 17
Dobry StartPostaw na rodzinę!Srebrna Honorowa Odznaka Przyjaciel Hufca ZHP Jasłocertyfikat: Bezpieczna i przyjazna szkołaDęby pamięci Stowarzyszenie Weteranów Polskich Formacji Granicznych
Google translate translateCITiK Jasłopolskawliczbach.plWolne lektury
lciasteczka·Nu Html Checker·CSS W3CFeed_iconKurs HTML - strona WWW za darmo