Przejdź do treści

Szkoła Podstawowa nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ignacego Łukasiewicza w Jaśle
w Zespole Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle

Stefan Wyszyński - Prymas Przełomów

WYSTAWA POŚWIĘCONA PRYMASOWI TYSIĄCLECIA

Rok 2021 został ogłoszony przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Rokiem Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Oddając hołd i szacunek temu wielkiemu Polakowi, kapłanowi i mężowi stanu, który jak sam mawiał kochał Ojczyznę więcej niż własne serce w 120 rocznicę urodzin i 40 rocznicę śmierci oraz w przeddzień beatyfikacji pragniemy zaprezentować na naszej szkolnej stronie wystawę a także wspomnienie – Owocowanie miłością.

Na dziewięciu tablicach ekspozycyjnych w chronologicznym i ideowym porządku (od tabl.1: Czas lat dziecinnych do tabl.9: Myśląc Wyszyńskim) opowiadają o życiu, duchowości i dziele apostolskim Stefana Wyszyńskiego teksty i fotografie. Przestrzeń słowa sprzyja wyjątkowo prezentacji jego osoby, bowiem był dosłownie człowiekiem słowa, ukształtowanym przez słowo – mądre, piękne i trafiające do serca.

Serdecznie zapraszamy

Kliknij w dowolną miniaturkę aby rozpocząć pokaz

  • 163932 bajtów
  • 149136 bajtów
  • 169214 bajtów
  • 201612 bajtów
  • 206750 bajtów
  • 221400 bajtów
  • 196742 bajtów
  • 232446 bajtów
  • 188132 bajtów
Skrypt galerii pobrany z itporady.pl
został dopasowany do naszych potrzeb.

Tu kliknij żeby pobrać wszystkie plansze w rozdzielczości 4724x3138

OWOCOWANIE MIŁOŚCIĄ, CZYLI WSPOMNIENIE O STEFANIE WYSZYŃSKIM

W 1948 roku umiera pierwszy powojenny prymas Polski salezjanin August Hlond. Jego misję sterowania polskim Kościołem w czasie szczególnie trudnym dla katolickiego narodu polskiego przejmuje biskup lubelski Stefan Wyszyński. Komunistyczna dyktatura organizuje bezwzględny system represji wobec Kościoła i społeczeństwa. Doktryną, państwowego ateizmu – pochodną wynaturzonego komunistycznego idealizmu – zależne od Moskwy władze polskie chcą zastąpić tysiącletnią niemal tradycję chrześcijańską, z którą utożsamia się zdecydowana większość Polaków. Prymas Wyszyński podejmuje heroiczny wysiłek obrony chrześcijańskiej tożsamości narodu. Wybiera drogę pokojowych rozmów i negocjacji, a pierwszym plonem tej rozważnej postawy jest podpisanie w 1950 roku porozumienia regulującego stosunki na linii państwo-kościół. Pozorna normalizacja nie trwa jednak długo, pogłębiająca się antyreligijna obsesja Stalina sprzyja wzmożeniu się agresywnej polityki jego polskich wasali wobec Kościoła. W rezultacie w roku 1953, we wrześniu, kardynał Stefan Wyszyński zostaje pozbawiony formalnej władzy kościelnej i aresztowany przez aparat tzw. Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. Przebywa w kolejnych miejscach odosobnienia (Rywałd, Stoczek Warmiński, Prudnik, Komańcza), gdzie powstają jego wspomnienia pod tytułem Zapiski więzienne (wyd.I,1982) – świadectwo niepodległości duchowej kapłana, który zawierzył Bogu. Prymas był zwolennikiem dialogu, ale nie kolaboracji z reżimem, a te propozycje władz, których przyjęcie przez Kościół byłoby uderzeniem w fundamenty katolickiej wiary naszego narodu kwitował krótkim i wymownym Non possumus (Nie możemy). W sierpniu 1956 roku Stefan Wyszyński tworzy cały program religijny odnowy narodu, znany pod nazwą Jasnogórskich Ślubów. Jego naturalną kontynuacją jest idea nawiedzenia przez kopię wizerunku Matki Boskiej Częstochowskiej każdej parafii w Polsce. Peregrynacja rozpoczyna się w 1957 roku.

W wiernej pamięci katolików polskich pozostanie prymas Wyszyński, jako autor Wielkiej Nowenny poprzedzającej rocznicę Chrztu Polski (1956 - 1966). Chrześcijańską wielkodusznością, której nie doceniły władze i wielu spośród poszkodowanych przez wojnę, wykazał się, jako współtwórca słynnego listu biskupów polskich do biskupów niemieckich ze znamiennymi słowami: … udzielamy przebaczenia i prosimy o przebaczenie. Jako administrator Kościoła Apostolskiego w Polsce doprowadził do uzdrowienia Kościoła na ziemiach zachodnich, tworząc tam w 1972 roku nowe diecezje. W latach 1980 - 81 był mediatorem w rozmowach opozycji z rządem, szczególnie zasłużył się przy rejestracji NSZZ Solidarność Rolników Indywidualnych.

Prymas Tysiąclecia Stefan kardynał Wyszyński zmarł 28 maja 1981 roku w Warszawie, opłakiwany przez miliony rodaków. Przekonanie o jego świętości było w Kościele tak powszechne i silne, że niemal zaraz po śmierci Księdza Prymasa rozpoczęto starania o jego beatyfikację. Wyniesienie na ołtarze w dniu 12 września 2021 roku uhonoruje ostatecznie Dzieło Kapłana, nie bez powodu nazywanego Prymasem Tysiąclecia.

opracowanie Małgorzata Zawadzka
© SP 12, Jasło 9 IX 21
ProteGO SafemLegitymacjaDobry Startlogo Geniallne SzkolyPostaw na rodzinę!Srebrna Honorowa Odznaka Przyjaciel Hufca ZHP Jasłocertyfikat: Bezpieczna i przyjazna szkołaDęby pamięci Stowarzyszenie Weteranów Polskich Formacji Granicznych
CITiK Jasłopolskawliczbach.pllogo Zintegrowana Platforma EdukacyjnaWolne lektury
ldeklaracja dostępności·Nu Html Checker·CSS W3CFeed_iconKurs HTML - strona WWW za darmo