Orzeł Biały

Zespół Szkół Miejskich nr 3 -

Integracyjna Szkoła Podstawowa nr 12 im. Ignacego Łukasiewicza w Jaśle

BIP

archiwum szmorządu

2013/14

Klasa na medal

Czas trwania konkursu:

 • Konkurs rozpoczyna się 4 listopada 2013 i trwa do 30 maja 2014.

Zasady uczestnictwa:

 • W konkursie biorą udział wszystkie klasy ISP Nr 12
 • Punktowane będą osiągnięcia klas w przedstawionych poniżej konkursach według załączonej punktacji
 • Wyniki rywalizacji systematycznie aktualizowane będą na planszy punktacyjnej w gablocie samorządu
 • Tytuł „Klasa na medal” i nagrodę zdobywa zespół klasowy, który zgromadzi największą ilość punktów
 • Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo wprowadzenia dodatkowych konkurencji po wcześniejszym ogłoszeniu tych zmian społeczności szkolnej

Cele konkursu:

 • Wyrabianie poczucia odpowiedzialności za działania własne oraz zespołu klasowego
 • Rozwijanie współpracy i zwiększenie zaangażowania uczniów w życie szkoły
 • Kształtowania postawy zaangażowania społecznego i aktywnego uczestnictwa
 • w realizowanych projektach
 • Integracja środowiska uczniowskiego
 • Motywowanie uczniów do podejmowania inicjatyw społecznych
 • Stwarzanie możliwości wykazywania się pomysłowością i inwencją twórczą
 • Rozwijanie wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka
 • Promocja szkoły w środowisku lokalnym

Konkursy uwzględnione w punktacji

 • Akcja charytatywna „Góra Grosza”
 • Frekwencja klasy
 • Projekt „Dzień Życzliwości”
 • Zbiórka nakrętek (1-3, 4-6)
 • Zbiórka baterii (1-3, 4-6)
 • Zbiórka makulatury (1-3, 4-6)
 • Udział w konkursach uczniów klasy

Zasady punktacji konkursów:

 • I miejsce - 10 punktów
 • II miejsce - 9 punktów
 • III miejsce - 8 punktów
 • IV miejsce - 7 punktów
 • V miejsce - 6 punktów
 • VI miejsce - 5 punktów
 • VII miejsce - 4 punktów
 • VIII miejsce - 3 punktów
 • IX miejsce - 2 punktów
 • X miejsce - 1 punkt

Zakończenie konkursu:

 • Ogłoszenie wyników nastąpi około 9 czerwca 2014 r.

11 lutego 2014 odbędzie się zabawa karnawałowa dla uczniów ISP Nr 12.
klasy 1-3: 1400 - 1630
klasy 4-6: 1630 - 1900

serdecznie zaprszamy!


Konkursy Dzień Życzliwości 17 grudnia 2013
Szkoła podstawowa klasy I-III

Indywidualny

 1. praca plastyczna lub literacka (wiersz, opowiadanie, tekst piosenki) pt. „Bez złości mamy więcej życzliwości”.
 2. konkurs na najciekawszą rymowankę o życzliwości.

Prace należy składać do dnia 10 grudnia 2013 r. u wychowawców klas.

Na zwycięzców czekają nagrody.


Konkursy Dzień Życzliwości 17 grudnia 2013
Szkoła podstawowa klasy IV - VI

Indywidualny

 1. praca plastyczna lub literacka (wiersz, opowiadanie, tekst piosenki) pt. „Bez złości mamy więcej życzliwości”.
 2. konkurs na najciekawszą rymowankę o życzliwości.

Prace należy składać do dnia 10 grudnia 2013r. u wychowawców klas.

Na zwycięzców czekają nagrody.

Dla klas

 1. nakręcenie filmiku (komórką, kamerką) pt. „Inny – nie znaczy gorszy”
 2. wybór najbardziej życzliwej osoby w klasie czyli osoby, która wyróżnia się przyjaznym i życzliwym stosunkiem do kolegów i koleżanek w klasie.

Zadaniem każdej kasy będzie zastanowienie się czy w klasie jest osoba, która wyróżnia się pod tym względem. Jeżeli zespół klasowy wraz z wychowawcą ustalą, że mogą wskazać taką osobę, prosimy o przygotowanie krótkiego uzasadnienia, dlaczego dana osoba zasługuje na to, by być nagrodzonym.

Kandydatury najbardziej koleżeńskich uczniów proszę składać do 10 grudnia 2011r. u pedagoga szkolnego.

Na zwycięzców czekają nagrody.

Nagrodą główną w konkursie klasowym (na najciekawszy filmik) jest dofinansowanie imprezy klasowej.

Mikołajki

6 grudnia

Kto przyjdzie w tym dniu w czapce MIKOŁAJA jest zwolniony z pytania


Góra Grosza

Finał 6 grudnia


Światowy Dzień Pluszowego Misia

Włącz się do akcji Samorządu Uczniowskiego i Sekcji Wolontariatu. Rozpoczynamy zbiórkę zabawek, gier i pluszaków, która potrwa do 22 listopada.

Tego dnia także niespodzianka!!!

Kto przyjdzie z ukochanym misiem do szkoły będzie zwolniony z pytnia. Zapraszamy do wspólnej zabawy dzieci, młodzież i dorosłych :)

Finał: 22 listopada 2013

misie

W wyniku wyborów 27 września 2013 ustalono na rok szkolny 2013/14 następujący skład Samorządu Uczniowskiego Integracyjnej Szkoły Podstawowej Nr 12 im. Ignacego Łukasiewicza w Jaśle:

Przewodniczący:
IgorIgor Wanat - Uczeń klasy 4b.
Zastępca:
Kinga Rzońca – Uczeń klasy 5a.
Sekretarz:
Daria Hap – Uczeń klasy 4a.

Sekcje i osoby odpowiedzialne

porządkowa zajmuje się sprawdzaniem obuwia zamiennego, pilnowaniem porządku na imprezach organizowanych przez samorząd

 • Kinga Rzońca
 • Natalia Więcek
 • Anna Mocek
 • Karolina Sokołowska
 • Zuzanna Waśko
 • Jakub Florko
 • Gabriela Hendzel
 • Maciej Pawlik
 • Patrycja Kolbusz
 • Anna Szot

kulturalno - medialna organizuje wybory „szczęśliwego numerka”, imprezy szkolne i konkursy, informuje społeczność uczniowską o wszelkich działaniach podjętych przez SU, promuje czytelnictwo

 • Kinga Rzońca
 • Patrycja Kolbusz
 • Aleksandra Leśniak
 • Igor Wanat
 • Natalia Więcek
 • Jakub Florko
 • Martyna Stanula
 • Anna Mocek
 • Maciej Pawlik
 • Gabriela Hendzel
 • Zuzanna Waśko
 • Karolina Sokołowska
 • Anna Szot

sportu i zdrowia prowadzi działalność na rzecz promowania zdrowego stylu życia oraz zajmuje się zagadnieniami związanymi z profilaktyką uzależnień

 • Igor Wanat
 • Kinga Rzońca
 • Natalia Więcek
 • Aleksandra Leśniak
 • Anna Mocek
gim2Kurs HTML - strona WWW za darmoValid XHTML 1.0 TransitionalPoprawny CSS!Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w klasach I-III szkół podstawowych w Mieście JaślePostaw na rodzinę!certyfikat: Bezpieczna i przyjazna szkołaDęby pamięciSzkoła Odkrywców Talentów